1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Den 11 / Tag 11

Během dopolední procházky po okolí jsme potkali dvě chudé osoby a dozvěděli jsme se od nich o odchodu populistů z našeho města. Nevěděli jsme však, proč se tak stalo a protože nemůžeme zavírat oči před našimi problémy, rozhodli jsme se vrátit a zjistit, proč populisté odešli a vyřešit si sami své problémy. Po příchodu jsme se všimli všudypřítomných propagačních letáků, kterými populisté provádějí nábor do svého hnutí. Z rozhlasu doslechli, že hnutí se rozšířilo do ostatních zemí po celém světě, avšak byli jsme nabádáni, abychom se s názory hnutí neztotožňovali.
Odpoledne jsme si však našli chvilku na zábavu, kterou jsme strávili především v kasinu, ale i vytvářením různých šperků a módních doplňků a fotografováním. Večer jsme se však vrátili nohama na zem a zamýšleli jsme se nad proběhnutými událostmi za celý náš pobyt zde v USA. S postupujícím večerem jsme si uvědomili, že se nemůžeme se populisty střetnout v přímém boji v tuto chvíli. Potřebujeme více následovníků a tak jsme se rozhodli pro vlastní tajné rádiové vysílání. S naději na rozšíření našich řad o další lidské duše, které smýšlejí stejně, jsme šli nabrat sílu na další den.


Nachdem wir gestern erfahren hatten, dass die beiden Populisten die Kontrolle über unsere Stadt übernehmen wollten, machten wir uns auf und versuchte dieses Problem zu lösen. Allerdings bemerkten wir auf dem Weg, dass wir nicht wirklich einen Plan hatten, wie wir dies anstellen wollten und deswegen kehrten wir wieder in unsere Stadt zurück. Da durch die Populisten die ganze Stadt den Bach runter geht, wollten wir heute Nachmittag noch die letzten Momente nutzen, um eine schöne Zeit zu haben. In der letzten Zeit ist in unserer Stadt viel passiert. Von der Einführung des Frauenwahlrechts über die Taten der beiden Populisten hatten wir eine ereignisreiche Zeit. Aus diesem Grund nutzten wir den Abend, um über alle Erfahrungen zu sprechen und über verschiedene gesellschaftliche Probleme, die in der letzten Zeit aufgetreten sind zu sprechen. Wir lernten heute sehr viel über die anderen Bewohner der Stadt, aber blickten nochmal zurück auf die vergangenen Tage. Am Abend sahen wir wie eine Patrouille durch die Stadt lief. Daraufhin trafen sich vier Widerstandskämpfer und beschlossen sich durch Radiobeiträge ein breiteres Netzwerk aufbauen können. Sie entschieden sich am nächsten Tag zu treffen und diese Radiobeiträge zu produzieren.