1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Den 2 / Tag 2

Po naší pohodové první noci jsme se probudili velmi brzy v našem novém domově ve stanech. Nejprve jsme se vydali seznámit s novým domovem.
Zjistili jsme, že se tu mluví mnoho jazyky, tančí krásné tance a zpívají písně. Všechny tyto dovednosti jsme začali trénovat. Naučili jsme se tradiční tanec dvacátých let, zpívali jsme tradiční písně a učili se německé a české písně.
Po fenomenálním obědu jsme si ale uvědomili, že jen tradice nám v životě nepřinesou peníze. Proto jsme si procvičili paměť a komunikaci, abychom se připravili na pracovní pohovory.
Po dobrém cvičení jsme promýšleli nejlepší způsob, jak najít novou práci. Ukázalo se, že pouze prostřednictvím motivace najdeme správnou práci. Poznali jsme několik povolání prostřednictvím místních obyvatel. Neexistují žádná omezení pro odborníka na akciový trh, nezávislého majitele restaurace nebo dokonce fyzického pracovníka. Na konci večera jsme se těšili na nové, perfektní práce a unavili jsme se do postele.


Nach unserer erholsamen ersten Nacht, wachten wir schon sehr früh in unserer neuen Heimat in den Zelten auf. Wir machten uns erstmal auf den Weg, die neue Heimat besser kennen zu lernen.
Gerade die prunkvollen Seiten gefielen uns sehr: die vielen verschiedenen Sprachen, die hier gesprochen werden; die schönen amerikanischen Tänze und die Lieder. Wir machten uns an die Arbeit, diese Fähigkeiten alle zu schulen. Wir erlernten einen traditionellen Tanz der zwanziger Jahre, sangen die traditionellen Lieder und erlernten die deutschen- und tschechischen Lieder.
Nach einem phänomenalen Mittagessen, bemerkten wir, dass nur Traditionen uns im Leben nicht zum Geld bringen wird. Deshalb, schulten wir uns im Gedächtnistraining und in der Kommunikation, um uns für Vorstellungsgespräche vorzubereiten.
Nach einem guten Training, überlegten wir uns den besten Weg um neue Arbeit zu finden. Es stellte sich heraus, dass nur durch Motivation und wirkliche Taten wir unsere richtige Arbeitsstelle finden können. Wir lernten mehrere Berufe der Bewohner kennen. Über einen Börsenexperten, einen selbstständigen Restaurantbesitzer oder auch einen körperlichen Arbeitenden sind keine Grenzen gesetzt. Am Ende des Abends freuten wir uns über neue, perfekt zu uns passenden Jobs und gingen müde ins Bett.