1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Den 5 / Tag 5

Poté, co si dva obyvatelé německého a českého původu všimli, jak málo vědí o sobě a ostatních obyvatelích v různých čtvrtích, rozhodli se navštívit různé přistěhovalce ve čtvrtí jako Malá Itálie, Malé Německo či Malé Česko. Byly nám vyprávěny příběhy celkem ze sedmi zemí a do každého jsme byly doslova vtaženi a mohli jsme se ho aktivně účastnit.
Dozvěděli jsme se například, jak a odkud se vzal žlutý dres Tour de France nebo o propuštění irských partyzánů z vězení. Všechny příběhy byly velmi odlišné, ale problémy měly stejný původ jako nespravedlivé rozdělení moci atd. Bohužel sami nemůžeme situaci změnit, ale můžeme se vyvarovat chybám a použít informace k získání peněz na akciovém trhu. Večer jsme se pokusili absolvovat imigrační test v USA. Po úspěšném absolvování jsme všichni šli do postele, abychom se mohli připravit na nový den.


Nachdem zwei Bewohner deutscher und tschechischer Herkunft bemerkt hatten wie wenig sie eigentlich über sich und die anderen Bewohner in den verschiedenen Stadtvierteln wissen, beschlossen wir die anderen Stadtviertel zu besuchen. Wir machten uns auf und trafen verschiedene Bewohner aus unterschiedlichen Ländern. Dabei erzählten die jeweiligen Personen Geschichten aus ihrem Herkunftsland. Da die Geschichten so detailtreu dargebracht wurden, wurden wir jedes Mal in die Geschichte reingesogen und konnten aktiv an der Geschichte teilhaben. Unter anderem lernten wir etwas über die Erfindung des gelben Trikots der Tour de France oder über die Gefangenenbefreiung irischer Soldaten im Krieg mit England. Die Moral aller Erzählungen war es, dass die verschiedenen Geschichten zwar sehr unterschiedlich waren, aber die Probleme, die zu gesellschaftlichen Elend in den Ländern geführt haben oft sehr ähnlich sind. So beschlossen wir, dass wir eh nichts an den Situationen ändern können und lieber unser neu gewonnenes Wissen dazu nutzen mehr Geld an der Börse zu gewinnen. Am Abend versuchten wir den Einwanderungstest in den USA zu bestehen. Nachdem wir den Test erfolgreich bestanden hatten, gingen wir alle ins Bett, damit wir fit in einen neuen Tag starten können.