1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Den 14 / Tag 14

Po dvou nabitých týdnech jsme se společně naposled probudili a začali se připravovat na odjezd z USA. Avšak ještě předtím jsme se ohlédli za proběhlými momenty. Se slzičkou v oku a úsměvem na tváři už můžeme vyhlížet další dobrodružství, které nás čeká příští rok.


Nach zwei ereignisreichen Wochen standen wir heute gemeinsam auf und bereiteten uns auf unsere Abreise aus den USA vor. Doch davor schauten wir noch ein letztes Mal auf die vergangene Zeit zurück. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge brachen wir auf und wagten uns auf neue Wege.

Den 13 / Tag 13

V noci se nám podařilo najít a proniknout do rádiové stanice, kde jsme úspěšně vyslali naši zprávu do světa. Když to slyšeli přívrženci populistů, došlo jim, že byli slepí a již nadále nebudou členy tohoto prolhaného hnutí. Situace došla tak daleko, že nakonec zasáhla policie a populisty zatkla, odvedla do auta odvezla. Byl to velký úspěch pro nás pro všechny, a tak jsme odpoledne strávili zkrášlováním našeho města na slavnostní večer. Povečeřeli jsme bohatě až příliš, nicméně jsme to hned na to vytancovali na naší oslavné párty. Na konci dne jsme zavzpomínali na všechny dobré i špatné dny v našem Gaisthale a společensky unavení jsme se vydali snít do našich příbytků.


Nachdem wir gestern erfolgreich die geheime Radiostation gefunden haben, konnten wir endlich unsere Radiobeiträge in die Welt senden. Dadurch konnten die Anhänger Populisten bekehrt werden und die Populisten endlich Dingfest gemacht werden. Diesen Anlass nutzten wir, um unseren Erfolg zu feiern und die letzten Tage Revue passieren zu lassen.

Den 12 / Tag 12

Hned od rána jsme pracovali na našem odporovém hnutí. Celý den jsme cestovali po okolí a tajně připravovali zprávy pro naše rádiové vysílání, kterým odstartujeme vytváření celé sítě odporu. Postupně jsme nahrávali další a další zvukové záznamy proti populistům a jejich následovníkům. Posledním naším úkolem bylo nalezení vysílací stanice, která ještě nepadla do rukou populistů, abychom mohli naše celodenní úsilí vyslat do světa a oslabit tak hnutí populistů. Pod rouškou noci se nám podařilo jedno takové místo nalézt, a tak jsme úspěšně poslali zprávu do světa.


Heute Morgen wachten wir auf und machten uns auf, um unsere Widerstandsbewegung aufzubauen. Den ganzen Tag zogen wir mit Tatendrang durch die Gegend und produzierten verschiedene Radiobeiträge, damit wir uns ein breiteres Netzwerk aufbauen können. Nach und nach entstanden mehrere Beiträge, die uns halfen gegen die beiden Populisten und ihre Anhängerschaft vorzugehen. Unsere einzige Aufgabe war es nun die Sendestation zu finden, die noch nicht unter dem Einfluss der Populisten stand. In einer Nacht- und Nebelaktion liefen wir los, damit wir endlich unsere Radiobeiträge in die Welt hinaussenden konnten.

Den 11 / Tag 11

Během dopolední procházky po okolí jsme potkali dvě chudé osoby a dozvěděli jsme se od nich o odchodu populistů z našeho města. Nevěděli jsme však, proč se tak stalo a protože nemůžeme zavírat oči před našimi problémy, rozhodli jsme se vrátit a zjistit, proč populisté odešli a vyřešit si sami své problémy. Po příchodu jsme se všimli všudypřítomných propagačních letáků, kterými populisté provádějí nábor do svého hnutí. Z rozhlasu doslechli, že hnutí se rozšířilo do ostatních zemí po celém světě, avšak byli jsme nabádáni, abychom se s názory hnutí neztotožňovali.
Odpoledne jsme si však našli chvilku na zábavu, kterou jsme strávili především v kasinu, ale i vytvářením různých šperků a módních doplňků a fotografováním. Večer jsme se však vrátili nohama na zem a zamýšleli jsme se nad proběhnutými událostmi za celý náš pobyt zde v USA. S postupujícím večerem jsme si uvědomili, že se nemůžeme se populisty střetnout v přímém boji v tuto chvíli. Potřebujeme více následovníků a tak jsme se rozhodli pro vlastní tajné rádiové vysílání. S naději na rozšíření našich řad o další lidské duše, které smýšlejí stejně, jsme šli nabrat sílu na další den.


Nachdem wir gestern erfahren hatten, dass die beiden Populisten die Kontrolle über unsere Stadt übernehmen wollten, machten wir uns auf und versuchte dieses Problem zu lösen. Allerdings bemerkten wir auf dem Weg, dass wir nicht wirklich einen Plan hatten, wie wir dies anstellen wollten und deswegen kehrten wir wieder in unsere Stadt zurück. Da durch die Populisten die ganze Stadt den Bach runter geht, wollten wir heute Nachmittag noch die letzten Momente nutzen, um eine schöne Zeit zu haben. In der letzten Zeit ist in unserer Stadt viel passiert. Von der Einführung des Frauenwahlrechts über die Taten der beiden Populisten hatten wir eine ereignisreiche Zeit. Aus diesem Grund nutzten wir den Abend, um über alle Erfahrungen zu sprechen und über verschiedene gesellschaftliche Probleme, die in der letzten Zeit aufgetreten sind zu sprechen. Wir lernten heute sehr viel über die anderen Bewohner der Stadt, aber blickten nochmal zurück auf die vergangenen Tage. Am Abend sahen wir wie eine Patrouille durch die Stadt lief. Daraufhin trafen sich vier Widerstandskämpfer und beschlossen sich durch Radiobeiträge ein breiteres Netzwerk aufbauen können. Sie entschieden sich am nächsten Tag zu treffen und diese Radiobeiträge zu produzieren.

Den 10 / Tag 10

Po včerejší večerní výstraze, že chudí budou vystěhováni ze svých domovů, se tak v mnoha případech ráno stalo a vstávali jsme tedy do poněkud chaotického Gaisthalu. Protože chudí dle populistů mohli za krach na burze a vlastně za to celé utrpení a strádání, byly sníženy příděly jídla pro ty, kteří ještě z města vyhnáni nebyli. To však problémy s penězi nevyřešilo. Vydali jsme se proto jako mafiáni „pochytat“ poslední peníze do přilehlých čtvrtí. Před obědem jsme si vyslechli rádiové vysílání, kde se objevily různé názory a byli  jsme přímo vyzváni k odmítání myšlenek populistů, které porušují základní lidská práva a chudí lidé jsou přeci také lidé. To se ale nelíbilo populistům, kteří přišli v průběhu vysílání, rádio vypnuli a dále dávali chudým vše za vinu. To už jsme toho ale měli plné zuby! Vyhnali jsme je i s jejich názory a přizvali jsme chudé, aby poobědvali s námi. Byl tu však ještě jeden velký problém. Naneštěstí všechny dosavadní peníze nestačily na otevření kuchyně a vypadalo to, že zůstaneme bez jídla už navždy. V poslední chvíli před ztrátou naděje a smiřováním se s hladem, objevil se pojízdný vůz s jídlem pro všechny, který nám doslova zachránil život.
Náhle přišla další rána. Napjatá situace ve městě se neobešla bez vraždy. Odpoledne jsme tedy věnovali detektivnímu vyšetřování, abychom zjistili, kdo byl onen vrah či vražedkyně.
Když už se večer zdálo, že se vše uklidnilo a obrací se k lepšímu, proběhlo shromáždění populistů a jejich následovatelů, kteří se chystají zítra převzít kontrolu nad městem zpět. Musíme nabrat sílu na další den a tak jsme šli ihned spát do našich postelí.  


Geld regiert die Welt. Dieses Motto zog sich durch unseren Morgen, als wir zuerst Essensmarken während des Frühstücks bekamen, damit wir Essen konnten. Davor wurden die Armen von den beiden Populisten aus der Stadt geschmissen. Gegen Vormittag versuchten wir noch verzweifelt die letzten Währungen zu retten, um keine Essensmarken mehr zu bekommen. Jedoch blieben wir erfolglos und die Küche wurde geschlossen. Die Populisten beeinflussten nach und nach unseren Alltag und zensierten sogar die Beiträge, die von unserem kürzlich erworbenen Radio gesendet wurden. Diese Aktion ließen wir uns allerdings nicht gefallen und wir starteten eine Protestaktion gegen die Populisten. Danach übernommen wir die Kontrolle über den Platz. Gegen Nachmittag machten wir uns auf und lösten verschiedene Aufgaben, damit wir in unserer Stadt wieder alles ins Lot bringen können. Jedoch ein großes Problem stand uns noch bevor. Eine Leiche ist gefunden worden und der Mörder war noch auf freien Füßen. Jedoch gelang es uns den Mörder zu fangen und dingfest zu machen. Am Abend traten noch ein letztes Mal die Populisten auf und drohten uns die gesamte Kontrolle über unsere Stadt zu übernehmen. Wir entschieden uns dafür eine Nacht über diese Androhung zu schlafen und am nächsten Morgen zu entscheiden, was unser genauer Plan sein wird.