1 2 3 4 5 6 7 8

Den 8 / Tag 8

Toto byl poslední den našeho tábora. Jak to asi mohlo vypadat? Vyprázdněné stany, které budou na své další obyvatele čekat celý rok, plačící účastníci a posmutnělí vedoucí…!

Dopoledne jsme se všichni rozloučili v závěrečném kolečku, zazpívali několik písniček českých, německých i oboujazyčných. A nakonec stažení vlajek symbolizovalo, že jsme u konce. Phantásie byla zachráněna, vítejme ve skutečnosti! A za rok znovu na shledanou!