1 2 3 4 5 6 7

Den 7 / Tag 7

Č tvrteční deník psáti počíná se probouzením pozdním, jenž však ale bez zdraví utužení neobešlo se. Pokrmení ranní rytířstvu celému dodalo sil pro konání budoucí – přípravu Večera theathrálního, události velkolepé na dvoře hradním odehrávající se. Den celý tento rytíři zasvětili prověřování hereckých dovedností svých. Jen na chvíli drobnou pozastaveny přípravy jejich byly. Rytíři vytvořili masky své dračí, aby tím konání své dlouhé v den následný osvítiti a završiti dokázali. O večeru tito shromážděni byli a tvorbu svou hereckou vzájemně za naladění dobrého pobavili se.

 

Pátek Po obuzení rytířstva veškerého započaly se přípravy na večer poslední. V skupinách rytíři tvořili i vymýšleli všelicos. Po krmi polední hrám míčovým a soubojům rytířským přihlíženo bylo. Na trhu velikém středověkém rytířstvo předvedlo co vymyšleno bylo a poté k hostině převeliké usedlo se. Ručky pouhé postačovaly rytířům k pojídání darů chutných. Večerní tanec všelijaký provozován byl, i oslava Sojky pětileté konala se výstupu včetně „Sojkamana“ – rytíře Leona z vsi Černé. Tak jest byli dnové tito, již dokonaví téměř v dějství zdejším.

 

T rio písařské — Teresa, Tína, Pawel