1 2 3 4 5 6 7

Den 5 / Tag 5

D eník nedělní psáti se počal probuzením pozdním, neboť rytířstvo veškeré značně vyčerpáno bylo. Čas dopolední věnován byl návštěvě kostela pro ty, kteří si to přáli, ku očištění ducha rytířského. Ostatní rytířstvo se jiné očistě věnovalo, svých příbytků i okolí si hleděli a pořádku sobě dělali. Dále dokonány byli veškeré resty dnů uplynulých. Rytířstvo taktéž meče Excaliburu vytáhlo i daleké vlajky na kopci vysokém dobity byly. Posilněni krmí, vydali se rytíři na pouť dalekou, jež přípravu důkladnou na největší boj jim poskytla. Někteří rytíři z cesty své sešli, avšak bez úhony vsichni do tábora navrátili se. Večer pak u ohně táborového zpěvy jejich zněly a rytíři ku spánku krátkému uložili se. V půli noci pak probuzeni byli, aby tmou se prodírajíce statečnost svou vyzkoušeti mohli.

 

Den pondělní započat byl obvyklým pokrmením za kokrháni kohoutů podhradních. Poté rytíři semknuli se do seskupení předem daných a příprava ku boji posvátnému robit se počala. Zbraně útočné i erby hrůzu nepříteli nahánějící již vzhledem svým tvořeny byly v nedšení i zodpovědnosti značné. Za slunka poledního rytířstvo rozdělilo se na oddíly dva a skupina každá konala počiny sobě vlastní. Pochutiny výživné tvořeny byly a hry kratochvilné konaly se. Po západu slunečním rytíři shromáždili se a u vynálezu moderního osudy Hooda Robina se zájmem nemalým pozorovány byly. Poté se rytířstvo odebralo na lůžka svá odpočívati a tak konáno bylo až do rána následného.

 

T rio písařské — Teresa, Tína, Pawel