1 2 3 4 5 6 7

Den 2 / Tag 2

D en první náš – jest tento – byl zajímavý všem dítkám, ratolestem milým rytířským. V půli prvé tohoto dne mluvící kurs, zpěvohra a tanec všelijaký provozovány byly. Dítka rytířská zpěvu učiti povinnost měla, neb písně staré neznala. Po chutné krmi kvačili rytíři do podhradí, mezi lid prostý a příbytky jejich nuzné. Tamžto úkolů všelijakých jala se dítka vykonávati. Tato pouť jejich Dorfrally zovala se. Po klekání a hodu večerním sezvána dítka byla k pobavení dalšímu. Toto procvičilo dovednosti rytířů všech nemalé, anžto zpěvu byla přiučena při slavnosti předspánečné. Poté rytíři na lóže ulehli a až do korupění spánku oddávali se. Tak jest byl den tento.

T rio písařské — Teresa, Tína, Pawel