1 2 3 4 5 6 7

Den 1 / Tag 1

Král Alexander, zvaný Velký, a královna Magdaléna, zvaná Malá, sezvali na svůj hrad mnoho sličných pannen a chrabrých rytířů. V prostorách tohoto starobylého panovnického sídla společně strávili první chvíle. Umíte si představit, jak je těžké poznat tolik nových tváří? Nejjednodušší způsob je, co svět světem stojí, hra. A proto nejen jedli, pili, hodovali, ale hráli si a seznamovali se.