1 2 3 4 5 6 7

Den 4 / Tag 4

D en páteční započat byl pokrmem chutným a výcvikem tělesným. Pote rytíři do činností různých ponořili se. Tvorba vlajky hradní a výzbroje strážní konána byla. Dále zdokonalovali se rytíři ve zpěvu chorálů bojových a tanci hradnímu oddávali se. Posilněni vydali se rytíři bojové úkoly ku zdokonalení ducha i těla svého plniti. Taktéž mocný Excalibur do kamene zarazili. Večerní kratochvílí mužné sázení stalo se. Sázky různé – těžké i lehké – rytířstvu ku zábavě sloužiti měli. Někteří rytíři síly své značné přecenili, proto trestu krutému – avšak spravedlivému – uniknouti nemohli. Obvyklou slavností večerní tento den ukončen byl.

 

Dalšího dne nepřízni počasí rytířstvo donuceno čeliti bylo. V čase předpoledním proto konaly se hradní radovánky herní, kde rytíři mohli náladu přilepšiti si. Pokrmem vydatným posilněni vydali se rytíři kusy listů starých hledati a úkoly tyto plniti či na otázky chvalitebně odpovídati. Celý den tento poznamenán deštěm a mírnou letargií byl. Hry večerní vynálezem budoucím televizním inspirovány byly a náladu pochmurnou rozehnaly. Pro zlobu bohů nemohli rytíři ni Excalibur z kamene vytáhnouti. Avšak i přesto tento den propršený poučný pro rytířstvo veškeré byl. Tak jest byli dnové tito.

 

T rio písařské — Teresa, Tína, Pawel