1 2 3 4 5 6 7

Den 3 / Tag 3

D en úterní psáti započal se obvyklým zušlechťováním tělesným. V čase předpoledním konaly rytíři činnosti dle úsudku svého libovolného. Po krmi polední další výcviky trupu podstoupili, aby den následný zdárně v boji obstáli. Večerní hody vydatné u ohně toho doplněny zpěvy byly. Noční poutí, při níž zhlédnut boj mezi rodem Cromwelským a rodem Uteru byl, započala se hra největší. Meč Excalibur předán byl Merlinem – čarodějem mocným to – do rukou lorda Utera, jenž tímto pánem všeho stal se.

 

V den středeční rytíři veškeří bez rozcvičení těla svého vstáti museli, poté do již připravených kočárů usedli a dobyti vzdálené město Riedenburg se vydali. I hrad přilehlý i příkop divoký zdolali rytíři bez úhony. Po zásluhách se kratochvílím všelijakým na bálu večerním oddávati mohli.

 

Dne čtvrtečního po kokrhání kohoutím posíleni rytíři byli pokrmem chutným, jenž síly jim dodal nemalé k dovedeni písní večerních ke konci zdárnému. Mezitím, pouty svázáni, po dvojicích družných úkoly obtížné v běhu plniti se jali. Chtěli-li za dne parného, taktéž radovánkám vodním oddávati se směli. Po klekání písně starodávné předváděli a v rozveselení nemalém k oddechu nočnímu ulehli na lóže svá.

 

Tak jest byli dnové tito.

T rio písařské — Teresa, Tína, Pawel