1 2 3 4 5 6 7

Den 7 / Tag 7

Dnešní ráno bylo náročné. Probudili jsme se totiž do našeho posledního společného rána v Gaisthale. Po poslední ranní slavnosti jsme si zaplnili bříška výbornou snídaňkou. Rozdali jsme si diplomky, upomínkové předměty a vyhlásili výherce celotáborových her. Zbytek dopoledne se nesl v duchu smutku z odluky, ale zároveň v radosti z brzkého znovushledání.

Den 6 / Tag 6

Drak byl včera polapen a poučen, je tedy načase napravit neplechu, kterou napáchal. Po dnešním dojemném znovushledání krále s drakem jsme se rozdělili do skupin a začali vše napravovat. Dostali jsme doromady 111 úkolů, které jsme měli za 111 minut splnit. Úkoly to nebyly vůbec lehké, ale splnit se musely. Země pohádek se sama přeci neuklidí!

Odpoledne se neslo v duchu příprav. Jako dík za pomoc nás král pozval na večení hostinu! Takové pozvnání jsme si nemohli přeci nechat ujít. Pozváni byly úplně všichni! Kromě krále byl přítomen i drak, stádo jednorožců, víly, elfky a další bytosti.

Díky naší celotýdenní týmové práci jsme mohli obnovit přítelství krále se svým milovaným drakem. Uvědomili jsme si, že je důležité bránit a udržovat svá přátelství. Abychom mohli oslavit jejich opětovné zpřátelení a patřičně uzavřít uplynulý týden, tak se hned po velkolepé královské hostině konala show, kde se nám představily všechny talenty z Pohádkového království. Přišli kouzelníci, zpívající jednoržci, tanečnice z dalekých krajů a také mnoho dalších.

Po drobné diskotéce, která následovala po hostině, jsme si udělali dojemné shrnutí dobrodružství, která jsme společně prožili. Celý dnešní den jsme uzavřeli naší poslední společnou večerní slavností.


Der Drache wurde gefangen und hat gestern eine Lektion erhalten, also ist es an der Zeit, das Unrecht, das er begangen hat, wiedergutzumachen. Nach dem heutigen rührenden Wiedersehen von König und Drache teilten wir uns in Gruppen auf und begannen, die Dinge richtig zu stellen. Wir bekamen 111 Aufgaben, die wir in 111 Minuten erledigen mussten. Es waren keine leichten Aufgaben, aber sie mussten erledigt werden. Das Märchenland räumt sich nicht selbst auf!

Der Nachmittag wurde im Geiste der Vorbereitung verbracht. Zum Dank für unsere Hilfe lud uns der König zu einem Festessen ein! Solche Einladung konnten wir uns nicht entgehen lassen. Alle waren eingeladen! Der Drache, eine Herde Einhörner, Feen, Elfen und andere Kreaturen waren anwesend.

Dank unserer einwöchigen Teamarbeit konnten wir die Freundschaft zwischen dem König und seinem geliebten Drachen erneuern. Uns wurde klar, wie wichtig es ist, unsere Freundschaften zu schutzen und zu pflegen. Um die Wiederherstellung der Freundschaft zu feiern und die Woche gebührend abzuschließen, veranstalteten wir direkt nach dem spektakulären königlichen Festmahl eine Show, bei der alle Talente des Märchenreichs vorgestellt wurden. Es gab Zauberer, singende Einhörner, Tänzer aus fernen Ländern und viele mehr.

Nach der kleinen Disco, die auf das Festmahl folgte beendeten wir den Tag mit unserer letzten gemeinsamen Abendfeier.

Den 5 / Tag 5

Musíme se připravit na moment, kdy se nám podaří polapit draka, který nám dělal v předchozích dech tolik problémů! K naší přípravě patří i video, které mu ukážeme, až ho konečně zajmeme. Cílem videa je poučit ho o hlouposti znečišťování přírody. Zjistili jsme ale, že je král chudý, jako kostelní myš, takže si nemůže dovolit koupit nový “Pohádkový projektor 5 000”, kterým bychom mohli video přehrát. Šli jsme tedy do kasina, díky němuž se pár z nás stalo (alespoň na chvíli) milionáři, kteří mohli přispět ke koupi Pohádkového projektoru. Odpoledne jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupiny zůstala, aby se připravila na okamžik, kdy bude drak polapen, zatímco druhá skupina vyrazila do okolních lesů draka hledat. Obě skupiny tvrděl pracovaly pro dosažení svého cíle a užily si u toho vážně spoustu zábavy, ale ani jedné se nepodařilo dosáhnout toho, čeho dosáhnout chtěly. Drak se neobjevil.

Večer jsme se účastnili soutěže, která proškolila naši týmovou práci. Bez týmové práce přeci nemáme proti drakovi šanci, mysleli jsme si. Chvíli před spaním se stalo něco, co jsme nečekali. Přiletěl drak! Zdroj veškerých problémů stál najednou před námi. Vrhli jsme se na něho, popadli ho a spoutaného dotáhli ho před plátno, na které jsme novým projektorem promítli své video. Na začátku drak vzdoroval, ale když se konečně do videa zadíval, tak si díky němu uvědomil, jaké chyby činil a za své jednání se omluvil.  

Přes noc jsme ho drželi zamčeného, musíme vymyslet, co s ním teď udělat. Necháme si na čas na rozmyšlenou. Ráno moudřejší večera!


Wir müssen uns auf den Moment vorbereiten, in dem wir in der Lage sein werden, den Drachen zu fangen, der uns in den letzten Atemzügen so viel Ärger bereitet hat! Zu unseren Vorbereitungen gehört auch ein Video, das wir ihm zeigen, wenn wir ihn endlich gefangen haben. Das Ziel des Videos ist es, ihn über die Dummheit der Verschmutzung der Natur aufzuklären. Wir haben jedoch herausgefunden, dass der König so arm wie eine Kirchenmaus ist, so dass er sich keinen neuen „Märchenprojektor 5000“ leisten kann, um das Video abzuspielen. Also gingen wir ins Casino, was einige von uns zu Millionären machte (zumindest für eine Weile), die zum Kauf des Märchenprojektors beitragen konnten. Am Nachmittag teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe blieb zurück, um sich auf den Moment vorzubereiten, in dem der Drache gefangen werden würde, während die andere Gruppe in die umliegenden Wälder ging, um den Drachen zu suchen. Beide Gruppen arbeiteten hart, um ihr Ziel zu erreichen, und hatten wirklich viel Spaß dabei, aber keine der beiden Gruppen konnte erreichen, was sie erreichen wollten. Der Drache tauchte nicht auf.

Am Abend nahmen wir an einer „Game show“ teil, um unsere Teamarbeit zu üben. Ohne Teamwork hatten wir keine Chance gegen den Drachen, dachten wir. Kurz vor dem Schlafengehen geschah etwas, womit wir nicht gerechnet hatten. Der Drache war da! Die Quelle all unserer Probleme stand plötzlich vor uns. Wir stürzten uns auf ihn, packten ihn und zerrten ihn angekettet vor die Leinwand, auf die wir unser Video mit einem neuen Projektor projizierten. Zuerst sträubte sich der Drache, aber als er schließlich das Video sah, wurden ihm seine Fehler bewusst, und er entschuldigte sich für sein Verhalten.

Wir haben ihn über Nacht eingesperrt, wir müssen uns überlegen, was wir jetzt mit ihm machen. Nehmen wir uns etwas Zeit, um darüber nachzudenken.

Den 4 / Tag 4

Džbán trpělivosti přetekl! Nemohli jsme nadále jen přihlížet tomu, jak naše království zaplavuje odpad. Přivstali jsme si, zabalili si vybavení na cestu a po rozdělení do čtyř menších skupin jsme se vydali na dlouhou cestu ke králově zámku. Celý den jsme se vyhýbali nástrahám, které si pro nás čarovný les připravil. Pohádkový svět jsme prošli křížem krážem. Zažili jsme sice mnohá dobrodružství, ale zároveň nás čekala nelehká práce. Během naší cesty jsme zastavili u několika „stanovišť“, kde nás čekaly nelehké úkoly. Když už jsme konečně dorazili do cíle, tak jsme zklamaní zjistili, že král vůbec ve svém zámku není. Šli jsme sem zbytečně?

Večer jsme se všichni sešli u jednoho ohně. Než jsme ale stihli začít zpívat, tak se objevila nečekaná návštěva. Dorazil k nám sám král! Dozvěděli jsme se od něj, že celý den byl na cestě k nám, aby nás požádal o pomoc. Proto také nebyl u sebe doma – protože zatímco jsme šli my k němu, šel on k nám. Řekl nám, že nepořádek v Pohádkovém království dělá jeho drak, který se na něj naštval, takže ho trestá tím, že mu zaplavuje říši odpadky. Krále jsme se pokusili rozveselit naším zpěvem.

To, jak situaci s drakem vyřešíme, jsme se rozhodli promyslet vyspaní a odpočatí. Po večerní slavnosti jsme se zahrabali do našich spacáků a dali se na kutě.


Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht! Wir konnten nicht länger zusehen, wie unser Königreich von Abfällen überrollt wurde. Wir standen auf, packten unsere Ausrüstung für die Reise, und nachdem wir uns in vier kleinere Gruppen aufgeteilt hatten, machten wir uns auf den langen Weg zum Schloss des Königs. Den ganzen Tag über wichen wir den Fallstricken aus, die der Zauberwald für uns bereithielt. Wir wanderten durch die Märchenwelt. Wir erlebten viele Abenteuer, aber gleichzeitig hatten wir auch harte Arbeit vor uns. Auf unserer Reise hielten wir an mehreren „Posten“, an denen wir schwierige Aufgaben zu lösen hatten. Als wir schließlich an unserem Ziel ankamen, mussten wir enttäuscht feststellen, dass der König gar nicht in seinem Schloss war. Waren wir etwa umsonst hierher gekommen?

Abends versammelten wir uns um das Lagerfeuer. Doch bevor wir anfangen konnten zu singen, erschien ein unerwarteter Besucher. Der König selbst kam zu uns! Wir erfuhren von ihm, dass er schon den ganzen Tag auf dem Weg zu uns war, um uns um Hilfe zu bitten. Deshalb war er auch nicht in seinem Schloss – denn während wir zu ihm gingen, ging er zu uns. Er erzählte uns, dass sein Drache wütend auf ihn war, also bestrafte der Drache den König indem er sein Reich mit Müll überschwemmte. Wir versuchten, den König mit unserem Singen aufzuheitern.

Wir beschlossen, darüber nachzudenken, wie wir die Situation mit dem Drachen lösen wollen, während wir schliefen und uns ausruhten. Nach der Abendfeier schlüpften wir in unsere Schlafsäcke sagten uns gute Nacht.

Den 3 / Tag 3

Třetí ráno bylo krásné, protože nás přivítalo sluníčko a teploučko – scenérie jako z pohádky! Idylka se rozplynula v okamžik, kdy jsme si všimli, že se napříč královstvím začaly hromadit odpadky. Ze začátku jsme jim nevěnovali tak velkou pozornost, ale když nás o pomoc požádal i mluvící odpadkový koš, tak jsme si uvědomili o jak velký problém se jedná.  Vydali jsme se do čarovného lesa, kde jsme se snažili nasbírat všechny odpadky, které jsme našli. Nebyli jsme v tom však sami! Do hledání odpadků se zapojila magická lesní zvířata, skřítci a dokonce i draci. Po náročné fyzické aktivitě jsme se rozhodli umýt se v místní laguně a vodopádu. Umytí a voňaví jsme si dopřáli trochu odpočinku, který jsme zpestřili hraním her. Večer se nesl v duchu deskové hry „Activity XXL“, která je pro pohádkové království velmi specifická.

Vyčerpáni náročným dnem jsme se odebrali k večerní slavnosti. Než jsme si ale stihli popřát dobrou noc, zaslechli jsme nedaleko podivné zvuky, které jsme se vydali prozkoumat. Připomínaly jakoby nějaký řev. Že by dračí? Množství odpadků, které jsme spatřili, nás zdrtilo. Nemohli jsme to nechat být! Museli jsme něco udělat. Zítra se vydáme za králem, který je přeci mocný a bohatý, takže bude schopný nám pomoci vypořádat se s tímto problémem.


Der dritte Morgen war wunderschön, denn wir wurden von Sonnenschein und warmem Wetter begrüßt – märchenhaft! Doch die Idylle verflog in dem Moment, als wir bemerkten, dass sich im ganzen Königreich Müll angesammelt hatte. Zuerst schenkten wir ihm keine große Beachtung, aber als der sprechende Mülleimer uns um Hilfe bat, wurde uns klar, was für ein großes Problem das eigentlich ist. Wir gingen deswegen in den Zauberwald und versuchten, den ganzen Müll einzusammeln, den wir finden konnten. Aber wir waren nicht allein! Magische Waldtiere, Kobolde und sogar Drachen beteiligten sich an der Müllsuche. Nach der anstrengenden körperlichen Betätigung beschlossen wir, uns in der örtlichen Lagune und am Wasserfall zu waschen. Sauber und wohlriechend gönnten wir uns ein wenig Entspannung, die wir mit Spielen abwechselten. Der Abend stand ganz im Zeichen des Brettspiels „Activity XXL“, das sehr typisch für das Märchenland ist.

Nach einem anstrengenden Tag gingen wir zur Abendfeier. Bevor wir uns jedoch gute Nacht sagen konnten, hörten wir seltsame Geräusche in der Nähe, die wir unbedingt untersuchen wollten. Sie klangen wie eine Art Gebrüll. Vielleicht das eines Drachens? Die Menge des Mülls, die wir sahen, war überwältigend. Wir können das nicht auf sich beruhen lassen, wir müssen etwas tun. Morgen gehen wir zum mächtigen und reichen König, damit er uns bei diesem Problem helfen kann.