1 2 3 4 5 6 7

Den 4 / Tag 4

Džbán trpělivosti přetekl! Nemohli jsme nadále jen přihlížet tomu, jak naše království zaplavuje odpad. Přivstali jsme si, zabalili si vybavení na cestu a po rozdělení do čtyř menších skupin jsme se vydali na dlouhou cestu ke králově zámku. Celý den jsme se vyhýbali nástrahám, které si pro nás čarovný les připravil. Pohádkový svět jsme prošli křížem krážem. Zažili jsme sice mnohá dobrodružství, ale zároveň nás čekala nelehká práce. Během naší cesty jsme zastavili u několika „stanovišť“, kde nás čekaly nelehké úkoly. Když už jsme konečně dorazili do cíle, tak jsme zklamaní zjistili, že král vůbec ve svém zámku není. Šli jsme sem zbytečně?

Večer jsme se všichni sešli u jednoho ohně. Než jsme ale stihli začít zpívat, tak se objevila nečekaná návštěva. Dorazil k nám sám král! Dozvěděli jsme se od něj, že celý den byl na cestě k nám, aby nás požádal o pomoc. Proto také nebyl u sebe doma – protože zatímco jsme šli my k němu, šel on k nám. Řekl nám, že nepořádek v Pohádkovém království dělá jeho drak, který se na něj naštval, takže ho trestá tím, že mu zaplavuje říši odpadky. Krále jsme se pokusili rozveselit naším zpěvem.

To, jak situaci s drakem vyřešíme, jsme se rozhodli promyslet vyspaní a odpočatí. Po večerní slavnosti jsme se zahrabali do našich spacáků a dali se na kutě.


Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht! Wir konnten nicht länger zusehen, wie unser Königreich von Abfällen überrollt wurde. Wir standen auf, packten unsere Ausrüstung für die Reise, und nachdem wir uns in vier kleinere Gruppen aufgeteilt hatten, machten wir uns auf den langen Weg zum Schloss des Königs. Den ganzen Tag über wichen wir den Fallstricken aus, die der Zauberwald für uns bereithielt. Wir wanderten durch die Märchenwelt. Wir erlebten viele Abenteuer, aber gleichzeitig hatten wir auch harte Arbeit vor uns. Auf unserer Reise hielten wir an mehreren „Posten“, an denen wir schwierige Aufgaben zu lösen hatten. Als wir schließlich an unserem Ziel ankamen, mussten wir enttäuscht feststellen, dass der König gar nicht in seinem Schloss war. Waren wir etwa umsonst hierher gekommen?

Abends versammelten wir uns um das Lagerfeuer. Doch bevor wir anfangen konnten zu singen, erschien ein unerwarteter Besucher. Der König selbst kam zu uns! Wir erfuhren von ihm, dass er schon den ganzen Tag auf dem Weg zu uns war, um uns um Hilfe zu bitten. Deshalb war er auch nicht in seinem Schloss – denn während wir zu ihm gingen, ging er zu uns. Er erzählte uns, dass sein Drache wütend auf ihn war, also bestrafte der Drache den König indem er sein Reich mit Müll überschwemmte. Wir versuchten, den König mit unserem Singen aufzuheitern.

Wir beschlossen, darüber nachzudenken, wie wir die Situation mit dem Drachen lösen wollen, während wir schliefen und uns ausruhten. Nach der Abendfeier schlüpften wir in unsere Schlafsäcke sagten uns gute Nacht.