1 2 3 4 5 6 7

Den 5 / Tag 5

Musíme se připravit na moment, kdy se nám podaří polapit draka, který nám dělal v předchozích dech tolik problémů! K naší přípravě patří i video, které mu ukážeme, až ho konečně zajmeme. Cílem videa je poučit ho o hlouposti znečišťování přírody. Zjistili jsme ale, že je král chudý, jako kostelní myš, takže si nemůže dovolit koupit nový “Pohádkový projektor 5 000”, kterým bychom mohli video přehrát. Šli jsme tedy do kasina, díky němuž se pár z nás stalo (alespoň na chvíli) milionáři, kteří mohli přispět ke koupi Pohádkového projektoru. Odpoledne jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupiny zůstala, aby se připravila na okamžik, kdy bude drak polapen, zatímco druhá skupina vyrazila do okolních lesů draka hledat. Obě skupiny tvrděl pracovaly pro dosažení svého cíle a užily si u toho vážně spoustu zábavy, ale ani jedné se nepodařilo dosáhnout toho, čeho dosáhnout chtěly. Drak se neobjevil.

Večer jsme se účastnili soutěže, která proškolila naši týmovou práci. Bez týmové práce přeci nemáme proti drakovi šanci, mysleli jsme si. Chvíli před spaním se stalo něco, co jsme nečekali. Přiletěl drak! Zdroj veškerých problémů stál najednou před námi. Vrhli jsme se na něho, popadli ho a spoutaného dotáhli ho před plátno, na které jsme novým projektorem promítli své video. Na začátku drak vzdoroval, ale když se konečně do videa zadíval, tak si díky němu uvědomil, jaké chyby činil a za své jednání se omluvil.  

Přes noc jsme ho drželi zamčeného, musíme vymyslet, co s ním teď udělat. Necháme si na čas na rozmyšlenou. Ráno moudřejší večera!


Wir müssen uns auf den Moment vorbereiten, in dem wir in der Lage sein werden, den Drachen zu fangen, der uns in den letzten Atemzügen so viel Ärger bereitet hat! Zu unseren Vorbereitungen gehört auch ein Video, das wir ihm zeigen, wenn wir ihn endlich gefangen haben. Das Ziel des Videos ist es, ihn über die Dummheit der Verschmutzung der Natur aufzuklären. Wir haben jedoch herausgefunden, dass der König so arm wie eine Kirchenmaus ist, so dass er sich keinen neuen „Märchenprojektor 5000“ leisten kann, um das Video abzuspielen. Also gingen wir ins Casino, was einige von uns zu Millionären machte (zumindest für eine Weile), die zum Kauf des Märchenprojektors beitragen konnten. Am Nachmittag teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe blieb zurück, um sich auf den Moment vorzubereiten, in dem der Drache gefangen werden würde, während die andere Gruppe in die umliegenden Wälder ging, um den Drachen zu suchen. Beide Gruppen arbeiteten hart, um ihr Ziel zu erreichen, und hatten wirklich viel Spaß dabei, aber keine der beiden Gruppen konnte erreichen, was sie erreichen wollten. Der Drache tauchte nicht auf.

Am Abend nahmen wir an einer „Game show“ teil, um unsere Teamarbeit zu üben. Ohne Teamwork hatten wir keine Chance gegen den Drachen, dachten wir. Kurz vor dem Schlafengehen geschah etwas, womit wir nicht gerechnet hatten. Der Drache war da! Die Quelle all unserer Probleme stand plötzlich vor uns. Wir stürzten uns auf ihn, packten ihn und zerrten ihn angekettet vor die Leinwand, auf die wir unser Video mit einem neuen Projektor projizierten. Zuerst sträubte sich der Drache, aber als er schließlich das Video sah, wurden ihm seine Fehler bewusst, und er entschuldigte sich für sein Verhalten.

Wir haben ihn über Nacht eingesperrt, wir müssen uns überlegen, was wir jetzt mit ihm machen. Nehmen wir uns etwas Zeit, um darüber nachzudenken.