1 2 3 4 5 6 7

Den 6 / Tag 6

Drak byl včera polapen a poučen, je tedy načase napravit neplechu, kterou napáchal. Po dnešním dojemném znovushledání krále s drakem jsme se rozdělili do skupin a začali vše napravovat. Dostali jsme doromady 111 úkolů, které jsme měli za 111 minut splnit. Úkoly to nebyly vůbec lehké, ale splnit se musely. Země pohádek se sama přeci neuklidí!

Odpoledne se neslo v duchu příprav. Jako dík za pomoc nás král pozval na večení hostinu! Takové pozvnání jsme si nemohli přeci nechat ujít. Pozváni byly úplně všichni! Kromě krále byl přítomen i drak, stádo jednorožců, víly, elfky a další bytosti.

Díky naší celotýdenní týmové práci jsme mohli obnovit přítelství krále se svým milovaným drakem. Uvědomili jsme si, že je důležité bránit a udržovat svá přátelství. Abychom mohli oslavit jejich opětovné zpřátelení a patřičně uzavřít uplynulý týden, tak se hned po velkolepé královské hostině konala show, kde se nám představily všechny talenty z Pohádkového království. Přišli kouzelníci, zpívající jednoržci, tanečnice z dalekých krajů a také mnoho dalších.

Po drobné diskotéce, která následovala po hostině, jsme si udělali dojemné shrnutí dobrodružství, která jsme společně prožili. Celý dnešní den jsme uzavřeli naší poslední společnou večerní slavností.


Der Drache wurde gefangen und hat gestern eine Lektion erhalten, also ist es an der Zeit, das Unrecht, das er begangen hat, wiedergutzumachen. Nach dem heutigen rührenden Wiedersehen von König und Drache teilten wir uns in Gruppen auf und begannen, die Dinge richtig zu stellen. Wir bekamen 111 Aufgaben, die wir in 111 Minuten erledigen mussten. Es waren keine leichten Aufgaben, aber sie mussten erledigt werden. Das Märchenland räumt sich nicht selbst auf!

Der Nachmittag wurde im Geiste der Vorbereitung verbracht. Zum Dank für unsere Hilfe lud uns der König zu einem Festessen ein! Solche Einladung konnten wir uns nicht entgehen lassen. Alle waren eingeladen! Der Drache, eine Herde Einhörner, Feen, Elfen und andere Kreaturen waren anwesend.

Dank unserer einwöchigen Teamarbeit konnten wir die Freundschaft zwischen dem König und seinem geliebten Drachen erneuern. Uns wurde klar, wie wichtig es ist, unsere Freundschaften zu schutzen und zu pflegen. Um die Wiederherstellung der Freundschaft zu feiern und die Woche gebührend abzuschließen, veranstalteten wir direkt nach dem spektakulären königlichen Festmahl eine Show, bei der alle Talente des Märchenreichs vorgestellt wurden. Es gab Zauberer, singende Einhörner, Tänzer aus fernen Ländern und viele mehr.

Nach der kleinen Disco, die auf das Festmahl folgte beendeten wir den Tag mit unserer letzten gemeinsamen Abendfeier.