1 2 3 4 5 6 7

Den 2 / Tag 2

Sluníčko nás všechny přivítalo do našeho prvního společného dne v pohádkovém království. Jako každý spořádané království se umí i to náš správně reprezentovat. Konkrétně svým vlastním tancem, zpěvem a uměním. Proto jsme dopoledne započali nacvičováním taneční choreografie, která je pro naše království absolutně specifická. Kromě tančení jsme se ale stihli naučit něco o místním umění a do třetice jsme procvičovali zpívání, konkrétně texty k ranní a večerní slavnosti.

Odpoledne se neslo v sportovnějším duchu. Vzhledem k teplům, která naše královstí zasáhla, jsme uspořádaly velké „vodní hry“, které nám umožnili se sportovně vyžít a zároveň se příjemně ochladit vodou.

Večer se stalo něco, na co nebylo naše království připraveno – havárie letadla zapříčinila, že se mezi námi objevili dva noví lidí – Robert a Bobina. Ani jeden ale vůbec nezapadli mezi nás ostatní, takže jsme večer uspořádali módní přehlídku, na které si vybrali ty nejlepší kusy oblečení, díky kterým mezi nás zapadli.

Den byl dlouhý a náročný, proto jsme se jej rozhodli zde ukončit a popřát si krásnou dobrou noc.


Der Sonnenschein begrüßte uns alle zu unserem ersten gemeinsamen Tag im Märchenland. Wie jedes geordnete Königreich weiß auch unseres, wie es sich richtig präsentiert. Vor allem mit traditionellen Tänzen, Liedern und Kunstwerken. Deshalb begannen wir den Vormittag mit dem Einüben einer Tanzchoreografie, die absolut spezifisch für unser Königreich ist. Aber neben dem Tanzen konnten wir auch etwas über die lokale Kunst lernen und drittens übten wir das Singen, insbesondere die Texte für die Morgen- und Abendfeier.  

Der Nachmittag war sportlich. Aufgrund der Hitze, die unser Königreich heimsuchte, organisierten wir „Wasserspiele“, bei denen wir uns sportlich betätigen und gleichzeitig eine schöne Abkühlung im Wasser genießen konnten.

Am Abend geschah etwas, worauf unser Königreich nicht vorbereitet war – ein Flugzeugabsturz führte dazu, dass zwei Menschen unter uns auftauchten – Robert und Bobina. Die beiden passten überhaupt nicht zu den anderen, also veranstalteten wir am Abend eine Modenschau, bei der sie die besten Kleidungsstücke auswählten, mit denen sie zu den anderen passten.

Der Tag war lang und anstrengend, also beschlossen wir, ihn hier zu beenden und uns gegenseitig eine gute Nacht zu wünschen.

Den 1 / Tag 1

Plní motivace a radosti jsme se po čtyřech dlouhých letech sešli na dalším Gaisthal Junior dobrodružštví.

Do pohádkového království nás přivítal krásný jednorožec společně s obrovským drakem. Žádné království se ale neobejde bez pravidel, takže jsme si na začátek museli všechna pravidla vysvětlit. Po úvodním zasvěcení do průběhu dní, které nás čekají, bylo načase seznámit se i mezi sebou. Tajuplná čarodějka a pracovitý trpaslík nám představili širokou paletu her, kterými se pohádkové bytosti seznamují. Po vyčerpávajícím seznamování jsme se rozhodli, že je čas uzavřít dnešní den naší první společnou večerní slavností.   


Voller Motivation und Freude trafen wir uns nach vier langen Jahren zu einem weiteren Gaisthal Junior Abenteuer.

Im Märchenland wurden wir von einem wunderschönen Einhorn und einem riesigen Drachen empfangen. Zu Beginn mussten wir erstmal die Regeln der Zauberwelt kennenlernen, denn es gibt kein Königreich ohne Regeln. Nach einer Einführung in die bevorstehenden Tage war es an der Zeit, sich auch gegenseitig kennenzulernen. Eine geheimnisvolle Hexe und ein fleißiger Kobolt zeigten uns verschiedene Spiele, die Märchenwesen am liebsten spielen. Nach diesen neuen Eindrücken haben wir den Tag mit unserer ersten gemeinsamen Abendfeier beendet.