1 2 3 4 5 6 7

Den 4 / Tag 4

Naši vesmírní přátelé samozřejmě nejsou lidé, a proto vůbec neznají naši faunu, flóru, ani lidské tělo a jeho funkce. Proto nám přišlo správné, seznámit je s různými živočichy, rostlinným bohatstvím i lidskou anatomií.  Bylo pochopitelné, že nevěděli, že se u nás květiny prodávají jako dekorace nebo jako symbol citové náklonosti. Napadlo nás je tedy seznámit s tím, jak funguje trh a světová ekonomika. A kde jinde by to mohli poznat lépe nežli na burze, kde si vyzkoušeli prodávat, nakupovat a celkově obchodovat s různými komoditami v nevyzpytatelném kapitalistickém světě. Říše rostlin už byla našim návštěvníkům známa, takže jediné, co jim chybělo bylo obeznámit se s dalšími živými tvory, co se na Zemi krom lidí vyskytují. Vydali jsme se do lesního safari, otevřené zoo, kde měli možnost vidět zvířátka různých skupin.

Večer jsme strávili budováním silnějších vztahů mezi námi všemi při hraní několika akčních her. Dokonce se jako hráči zapojili i vedoucí, jenž vytvořili svůj vlastní tým… Kolem půl desáté se nám ale oči už tak chýlily, že jsme po společné večerní slavnosti, plni nových zážitků a příjemně bolavých nohou, šli spinkat.


Heute fiel uns ein, unseren außerirdischen Freunden die Funktionsweise des Marktes und der Weltwirtschaft vorzustellen. Und wo könnten sie es besser lernen als an der Börse, wo sie versuchten verschiedene Rohstoffe in der unberechenbaren kapitalistischen Welt zu verkaufen, zu kaufen und zu handeln? Am Nachmittag gingen wir in den Wald, um das was wir Safari nennen zu spielen. Wir haben versucht, wie es ist, ein Jäger zu sein und wie es ist, gejagt zu sein. Wir haben den Abend mit „Action Spiele Abend“ verbracht.