1 2 3 4 5 6 7 8

Den 3 / Tag 3

Už třetí den jsme uvěznění v Egyptě zhruba 2000 let před naším letopočtem. Probudili jsme se do studenéh dne, který předvídal dnešní den, protože naše situace se zatím o mnoho nezlepšila.

Ráno jsme poprvé poznali strašlivého faraona. Naši otrokáři mu jako projev úcty nosili vzácné dary, mezi kterými byla i maska, kterou potřebujeme k cestě zpátky. Když jsme ji chtěli získat zpátky, faraon nás málem chtěl nechat popravit, ale nakonec se spokojil s tím, že nás zavřel do hrobky a dal nám možnost zachránit se, pokud vyřešíme připravené nápovědy. Naštěstí jsme byli úspěšní a nemuseli jsme v hrobkách vyhladovět k smrti.

Po obědě se chtěli otrokáři trochu pobavit ve faraónském stylu. Rozdělili nás do skupin a vyslali na lov pro své pobavení. Někteří z nás byli bohové, někteří lovci a zbytek obyčejná zvířátka. Skupiny se navzájem lovily a byla to krvavá a blátivá podívaná. Po nutné sprše ve vlnách Nilu nás u večeře navštívila faraonova manželka. Chtěla nám pomoci dostat se nějak zpátky, ale bohužel ji přitom spatřil faraon, vynadal jí, že se s námi chce paktovat, odtáhnul ji pryč a strašlivě se zlobil a slíbil, že ji potrestá. Doufáme, že jí příliš neublíží, protože to je pravděpodobně naše jediná naděje na záchranu.

Večer nás egyptští stařešinové učili své národní tance. Po této příjemné a ušlechtilé zábavě nás překvapila příšera, která zaútočila na jednu ze stařenek. Faraon nás poslal ji hledat, aby v jeho říši nedělala neplechu. I tento úkol jsme obstojně zvládli a po náročném dni jsme rádi padli do postelí. Přinese zítřejší den vytoužený zvrat událostí?


Der Morgen begann mit einer Einführung in das Pharaonenleben. Wir erlebten hautnah, wie untergeben die einzelnen Menschen waren. Neben sehr wertvollen Ketten oder Hüten, wurde leider auch unser Portschlüssel an den Pharao geopfert. Somit sahen wir uns dem Schicksal entgegen, nicht mehr zurück nach Hause zu kommen. Da der Pharao ausbruchsichere Pyramiden besitzen will, mussten die Sklaven am Morgen durch einen Escape Test durch, um diese zu testen. Demnach mussten alle Teilnehmenden ihre Geschicklichkeit bei Rätseln und Puzzeln beweisen.

Nach einer erfolgreichen Flucht und einer kleinen Stärkung fanden wir uns im richtigen Alltag des Pharaos wieder. Wie bei einer Jagd, spielten wir ein Lauf-und Suchspiel im nahegelegenen Wald. Ausgepowert und nach einer weiteren Essenspause, lernten wir die traditionellen Tänze der alten Ägypter kennen. Neben unserem Spaß merkten wir gar nicht, wie sich ein gefährliches Wesen in unsere Mitte einschlich und einen unserer Mitmenschen mit sich nahm.

Dementsprechend sahen wir uns der Aufgabe gegenüber, den Wald von dem Monster zu befreien. Nach dem ereignisreichen Tag, fielen wir alle müde ins Bett.