1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Den 5 / Tag 5

Dnešní ráno neslibovalo zrovna krásný den, ale nakonec se počasí umoudřilo a déšť se nedostavil. Dopoledne nás navštívili 2 dědečkové, kteří na svém prastarém rádiu poslouchali fotbalový zápas ČR – Německo, ale rádio se v nejnapínavějším momentu porouchalo. Praktikanti se ujali opravy a vydali se hledat tu správnou součástku, která by dopřála dědečkům plně si užít sportovní přenos. Aby ji získali, museli zavítat i do minulosti a jednoduché to rozhodně nebylo, ale nakonec se jim podařilo najít technika, který si i s tak starobylým strojem dokáže poradit a tak stařečci stihli ještě konec zápasu. Po obědě se rozhodlo, že je čas dozvědět se něco o historii naší redakce, takže se všichni podruhé za den vrátili do minulosti. Potom si praktikanti vyzkoušeli pomocí drobného workshopu, jak se spolupracuje ve skupině lidí a zároveň si protáhli ztuhlé kosti. Každá zábava ale končí a tuhle zakončili vynikající večeří z místní kantýny. Večer ale už byl čas zase prověřit naše schopnosti a neschopnosti. Tentokrát se ukázalo, jak kdo umí reagovat a improvizovat. Večerní zpravodaj informoval, že se v noci někdo pokusí ukrást vlajku a praktikanti proto právě teď dělají vše proto, aby zůstala na svém místě až do rána. Hodně štěstí!


Allgemeines Aufatmen. Wider aller schlechten Wettervorhersagen regnete es am heutigem Abend nicht und es blieb auch den ganzen Tag über trocken. Vormittags kam es zu einem kleinen Eklat unter der Vorhalle, als die beiden Gaisthal Opas Davca und Linus ein Fußballspiel mit ihrem alten Radio anhören wollten und dieses genau bei einer entscheidenden Torsituation kaputt ging. Doch dank der Hilfe der jungen Praktikanten, die keine Mühe Scheuten und sogar durch die Zeit in die Vergangenheit reisten, um die passenden Ersatzteile zu bekommen, konnte das Radio rechtzeitig zum Spielende repariert werden und auch die beiden älteren Herrschaften waren wieder glücklich. Nach dem Mittagessen besuchten die Teilnehmer einige Seminare, die die Geschichte der Beiden Verbände Sdj und Sojka auf spannende und interaktive Weise vermittelten. Abends lud die Redaktion zu einem Schauspiellehrgang ein, bei dem die wichtigsten Grundlagen der Bühnenkunst vermittelt werden sollten. Bei Spielen wie „Marktplatz“, dem „Klatschkreis“ und „Freeze“ trainierten die Praktikanten ihre Kreativität, Ihr Konzentrationsvermögen und ihre Improvisationsgabe. Der Programmpunkt kamm allgemein gut an. Im Anschluss daran konnten sich einige mutige Gruppen noch für eine Nachtwache melden, bei der sie die Lagerfahne vor fremden Angreifern schützen sollten. All anderen gingen schnell ins Bett.