1 2 3 4 5 6

Den 1 / Tag 1

Všichni jsme se zabydleli ve svých stanech v malebném gaisthálském tábořišti. Najednou nás překvapila svou návštěvou Alenka, myška a bílý králík z jiného světa- Říše divů. Rozhodli jsme se je následovat na jejich cestě zpět domů. Po krátké cestě jsme se dostali až k bráně do divukrásné země, kde nás mile přivítala vládkyně celé země – Srdcová královna. Naše tři průvodce však zajali její rytíři za to, že opustili zemi. Nejdříve nás poučila o tom, jak se v jejím království máme chovat a provedla nás celým palácem. Poté nás pohostila královskou večeří. Nasycení vydatnou večeří jsme si s rytíři uspořádali tajný seznamovací večírek. Unavení po prvním dni plném zážitků, uložili do svých spacáků ve stanech pod hvězdným nebem.


Gaisthal Junior 2018 beginnt. Wir wurden alle vom Alice, dem Hasen und der Maus empfangen und direkt durch einen Waldweg ins Wunderland geführt. Dort angelangt, wurden wir sofort von den Wachen der Königin gefangen genommen wurden. Dennoch wurden wir durch das Wunderland geführt und mit den Regeln vertraut gemacht.

Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase wurden wir zu unserem ersten Festmahl eingeladen. Die Kennenlernphase kam auch nicht zu kurz und wir feierten eine geheime Party mit den Wachen der Königin, als diese ins Bett gegangen war. Danach gingen wir in unserer ersten Nacht in Gaisthal ins Bett.