1 2 3 4 5 6 7

Den 5 / Tag 5

Během našeho pátého dne jsme pilně napravovali babiččiny chyby. Po další popletené pohádce, kdy princezna utekla od prince k prasátku, už to vyšší sféry nevydržely a musely zasáhnout. Z minulosti k nám tak zavítal jeden z bratří Grimmů a Božena Němcová, aby nám zadali nelehký úkol, a to vrtátit do pořádku pokažené pohádky.
Před polednem jsme se vydali na dlouhou cestu světem pohádek, abychom napravili to, co nám babička svým vyprávěním nadrobila. Celý den jsme se vyhýbali nástrahám lesa a prošli ho křížem krážem. Ve světě dobrodružství na nás sice čekala samá nelehká práce, všichni jsme ale nakonec dokázali přiložit ruku k dílu a osudy pohádkových bytostí vrátit opět do původních kolejí.
Večer se nám za naší píli odvděčili sami spisovatelé a babičce doporučili, aby pohádky raději předčítala z knížky, než aby se dopouštěla takových chyb. Babička ale rodinnou knížku pohádek kdesi zašantročila a my jsme proto měli za úkol ji znovu najít. A aby bylo hledání zajímavější, přivstali jsme si na něj vprostřed noci.
Na rozdíl od babičky jsme našli knížku během pár minut. Znaveni vzrušujícím dobrodružstvím jsme se pak spokojeně přesunuli do tábořiště a po hrníčku lahodného kakaa jsme se zachumlali do spacáků.


Im Königreich Gaisthal hat der König ziiemlich viel zu tun. Deshalb halfen ihm die Kinder am Vormittag ganze 111 Minuten lang, unterschiedlichste Aufgaben im ganzen Königreich zu erledigen. Anschließend erschienen zwei bekannte Märchenschreiber in Gaisthal, um nach dem Rechten zu sehen. Als diese bemerken, dass die Großmutter die Märchenwelt total durcheinander gebracht hat, weil sie ihr gutes altes Märchenbuch nicht mehr finden kann, rufen sie die Großfamilie auf, sich auf die Suche nach dem Buch zu machen. Sofort brachen die abenteuerlustigen Jungen und Mädchen auf in die weite Welt und brachten auf ihrem Weg viele Märchen wieder in Ordnung. Nach einem kurzen Nickerchen am späten Abend fanden sie in der Nacht weitere Hinweise auf den Verbleibensort des Buches, und machten sich sofort auf den Weg und fanden schlussendlich das sehnlichst vermisste Schriftstück, das von nun an die Welt der Märchen wieder in Ordnung bringen sollte.