Sojka má novou radu

Na členském shromáždění se děje mnoho převratných věcí, ale jednou z nejpřevratnějších je volba nové rady, která ve volebním období řídí let celé Sojky. Seznamte se s novou radou na funkční období 2018 – 2019!
PS: Na fotografii vidíte nově zvolenou radu spolku pro rok 2019. Jestli byste se chtěli o těchto sympatických tvářích dozvědět něco více – možná i nějaké ty pikantnosti – neváhejte prozkoumat naše stránky… (Malý tip: O Sojce -> Kdo Sojku vede?)