Sojčí PF 2019

Jen párkrát jsme mávli křídly a rok 2018 je zase za námi! Byl to ovšem vydařený rok. Na táboře OLA 2018 jsme se vydali do starověkého Egypta, v létě spolu s Umělou inteligencí do světa internetů a poté s Alenkou do Říše divů. Nechyběl ani každoroční seminář JAPA, který nejen současné, ale i budoucí vedoucí zasvětil do tajů divadelní vědy a fungování Sojky i MOGu. Teď je ovšem čas pomalu zase roztáhnout křídla a vydat se za dalším dobrodružstvím, jenž nám rok 2019 určitě přinese. Bude nám velkou ctí a potěšením, když se i letos vydáte spolu s námi na tábory a další akce, kterých bude zase plno. Celá Sojka přeje nejen všem táborníkům, ale i jejich rodinám a organizacím, které naše Sojčí lety podporoují, krásný a pohodový rok 2019. Na prvním místě samozřejmě zdraví, ale také štěstí, úspěchy, spokojenost a spoustu zábavy! Brzy na viděnou, Vaše Sojka – spolek mladých.