1 2 3 4 5 6 7 8

Den 3 / Tag 3

Dnešní ráno začalo v rychlém tempu.  Setkali jsme se s různými trenéry, kteří nás povzbuzovali, že si můžeme osvojit jejich superschopnosti, jako jsou dovednosti síly a rychlosti. Nejprve jsme si dali za úkol prokázat svou atletickou zdatnost formou sportovní olympiády. Například jsme absolvovali parkur nebo jsme si zahráli bowling. Ani tyto náročné disciplíny nám nemohly zabránit v získání další superschopnosti, a to síly. Odpoledne jsme chtěli trénovat nejen rychlost, ale také orientační smysl. Proto jsme se vydali na burzu, kde jsme nakupovali a prodávali různé výrobky. Zde jsme se snažili najít místa, kde bychom mohli výrobky nakoupit za co nejlepší ceny a poté se jich zase zbavit za co nejvýhodnější. Večer nás zaskočil padouch Hurikána X, který nechal unést jednoho z našich trenérů, a to trenéra supersíly. Hurikán X po nás požadoval nemalé výkupné. Bez peněz jsme zkusili štěstí v kasinu a doufali, že získáme penízky potřebné k záchraně našeho trenéra. Když se nám to podařilo, získali jsme další superschopnost, a to rychlost. Unavení z vyčerpávajícího dne jsme padli do postelí.


Der heutige Morgen begann rasant.  Wir lernten verschiedene Coaches kennen, die uns Mut machten, dass wir deren Superkräfte, als die Fähigkeiten der Kraft und der Schnelligkeit, uns aneignen könnten. Zuerst machten wir uns es zur Aufgabe in Form einer Sportolympiade unsere Sportlichkeit zu beweisen. So absolvierten wir z.B. einen Parkour oder wir spielten Bowling. Selbst diese Herausforderung konnte uns nicht aufhalten, die nächste Superkraft, nämlich der der Kraft, zu erhalten. Gegen Nachmittag wollten wir nicht nur unsere Schnelligkeit trainieren, sondern auch unseren Orientierungssinn. Aus diesem Grund gingen wir an die Börse, wo wir verschiedene Produkte kauften und verkauften. Hier versuchten wir in einem Gelände die Orte zu finden, an denen wir zu den bestmöglichsten Preisen, Produkte zu erwerben und im Anschluss sie wieder loszuwerden. Am Abend wurden wir von einer drastischen Maßnahme des Bösewichts Hurricane X überrumpelt, als dieser einen Superkräftecoach entführen ließ. Er forderte ein Lösegeld von uns. Mittellos versuchten wir unser Glück im Casino und hofften, dass wir somit an die nötigen Groschen zu kommen, um unseren Coach zu retten. Nachdem dies uns erfolgreich gelang, bekamen wir unsere nächste Superkraft, nämlich die der Schnelligkeit. Müde von dem anstrengenden Tag fielen wir erschöpft in unseren Betten.