PŘIHLÁŠKY NA OLA 2019 SPUŠTĚNY!

S radostí Vám oznamujeme, že také letos pořádáme Velikonoční tábor OLA! Bez něj si totiž jaro neumíme ani představit. A už se nemůžeme tak moc dočkat, že spouštíme přihlášky zde.

Aktualizace: Děkujeme za přízeň! Za méně než dvě hodiny se nám podařilo zaplnit všechna místa. Dále přijímáme jen náhradníky.

Sojčí PF 2019

Jen párkrát jsme mávli křídly a rok 2018 je zase za námi! Byl to ovšem vydařený rok. Na táboře OLA 2018 jsme se vydali do starověkého Egypta, v létě spolu s Umělou inteligencí do světa internetů a poté s Alenkou do Říše divů. Nechyběl ani každoroční seminář JAPA, který nejen současné, ale i budoucí vedoucí zasvětil do tajů divadelní vědy a fungování Sojky i MOGu. Teď je ovšem čas pomalu zase roztáhnout křídla a vydat se za dalším dobrodružstvím, jenž nám rok 2019 určitě přinese. Bude nám velkou ctí a potěšením, když se i letos vydáte spolu s námi na tábory a další akce, kterých bude zase plno. Celá Sojka přeje nejen všem táborníkům, ale i jejich rodinám a organizacím, které naše Sojčí lety podporoují, krásný a pohodový rok 2019. Na prvním místě samozřejmě zdraví, ale také štěstí, úspěchy, spokojenost a spoustu zábavy! Brzy na viděnou, Vaše Sojka – spolek mladých.

Sojka má novou radu

Na členském shromáždění se děje mnoho převratných věcí, ale jednou z nejpřevratnějších je volba nové rady, která ve volebním období řídí let celé Sojky. Seznamte se s novou radou na funkční období 2018 – 2019!
PS: Na fotografii vidíte nově zvolenou radu spolku pro rok 2019. Jestli byste se chtěli o těchto sympatických tvářích dozvědět něco více – možná i nějaké ty pikantnosti – neváhejte prozkoumat naše stránky… (Malý tip: O Sojce -> Kdo Sojku vede?)