Rada a workshop hlavního vedoucího

V sobotu 13.5. se v brzkých ranních hodinách na Žižkově v Praze sešla rada Sojky, aby rokovala nad fungováním spolku, ujasnila si detaily letních táborů a vyhodnotila proběhlé tábory a další akce. K zasedání rady pak byli přizváni členové dozorčí rady, přísedící a dva externí spolupracovníci. V neděli 14.5. pak proběhl workshop hlavního vedoucího pod taktovkou předsedkyně spolku a hlavní vedoucí OLA Máji, která spolu s dalšími bývalými hlavasy (Péťa, Pája a Anička) předávala zkušenosti mladším kandidátům právě na pozici hlavního vedoucího tábora.