Rada a workshop hlavního vedoucího

V sobotu 13.5. se v brzkých ranních hodinách na Žižkově v Praze sešla rada Sojky, aby rokovala nad fungováním spolku, ujasnila si detaily letních táborů a vyhodnotila proběhlé tábory a další akce. K zasedání rady pak byli přizváni členové dozorčí rady, přísedící a dva externí spolupracovníci. V neděli 14.5. pak proběhl workshop hlavního vedoucího pod taktovkou předsedkyně spolku a hlavní vedoucí OLA Máji, která spolu s dalšími bývalými hlavasy (Péťa, Pája a Anička) předávala zkušenosti mladším kandidátům právě na pozici hlavního vedoucího tábora.

Kurz hlavního vedoucího

V pátek a o víkendu 21.-23.4.2017 se trojice našich vedoucích zúčastnila kurzu hlavního vedoucího akreditovaného MŠMT ČR. Ten se konal v prostorách DDM hlavního města Prahy a byl zakončen závěrečným testem. Johanka, Týnka i Táš jej úspěšně složili, získali certifikát hlavního vedoucího a rozšířili tak řady sojek, které se tímto osvědčením mohou chlubit.

Kurz se skládal především ze zajímavých přednášek z oblasti psychologie, práva, pedagogiky nebo správy financí, na řadu však přišla i spolupráce v týmu nebo vyzkoušení nových her. Účastníkům kurzu se celou dobu věnovali zkušení externisté nebo přímo pracovníci pořádajícího DDM.