1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Den 8 / Tag 8

Ráno jsme se probudili v Berlíně roku 1989. Protože se nám nelíbilo, jak to tam vypadá, rozhodli jsme se dopoledne strávit úklidem.
Při úklidu jsme pak narazili na Berlínskou zeď. U ní jsme zažili srdcervoucí příběh rozdělené rodiny, kdy těhotná manželka zůstala na jiné straně zdi než její manžel. Abychom projevili solidaritu, rozdělili jsme se na chlapce a dívky. Chlapci se pak vydali do divočiny, kde se zocelovali, děvčata zůstala v Berlíně a vydala se shoppovat oblečení a make-up.
Večer jsme opět potkali již známý manželský pár na obou stranách zdi. Manželka mezitím porodila syna Maxíka a my jsme tak tuto rodinu litovali ještě víc. Naštěstí se však objevili jacísi politici a oznámili pád Berlínské zdi. Námi sledovaná rodina se mohla tedy dát znovu dohromady, což bylo potřeba pořádně oslavit. Po diskotéce se šťastně shledaná rodinka objevila znovu a jelikož jim přišlo cestování časem velmi zajímavé, odcestovali s námi do přítomnosti, kam jsme jeli, abychom mohli opravit stroj času, který totiž začínal vypadat porouchaně.


Heute wurden wir Zeugen des Mauerbaus in Berlin und konnten die Trennung einer Familie beobachten, die auf den unterschiedlichen Seiten der Grenze standen.
Nachdem wir die Teilung des Lagers erlebt hatten und diese einen Nachmittag durchgeführt hatten, wurde die Grenze offiziell abgeschafft und das Liebespaar wurde wieder vereint. Um das zu feiern luden wir David Hasselhoff zu einer Party ein und genossen die Zeit zusammen.

Den 7 / Tag 7

Dnes nás stroj času vyplivl v období velké francouzské revoluce. Stali jsme se svědky a posléze i účastníky boje na barikádách.
Ani odpoledne nás akce neopustila a my jsme se pro změnu zamíchali do jakési armádní události. Francouzi měli málo vojáků a my jsme jim pomohli s verbováním.
Večer jsme již měli veškeré akce až až, a tak jsme se místo toho radši vydali do divadla. Po něm jsme zjistili, že se stroj času rozbil, a tak snad jen bůh ví, kde se zítra probudíme.


Wir wurden heute Zeugen davon, dass Marie-Antoinette von ihrem Finanzminister über den Beginn der Revolte des Volkes informiert wurde. Zwei der Revoluzzer stürmen das Schloss und wurden sofort von den Wachen entfernt.
Danach nahmen wir selbst an der französischen Revolution teil und verteidigten unsere Bastillien voller Herzblut und verloren dabei ein paar Körperteile..

Den 6 / Tag 6

Renesance nás hned po ránu uvítala deštěm. Dopoledne nás v této kreativní době překvapili dva posměváčci a doslova nás nutili, abychom byli kreativní a plnili úkoly jako na běžícím páse.
Ani odpoledne pršet nepřestalo. Svou návštěvou nás poctil sám Leonardo da Vinci, představil nám svůj rozmalovaný obraz a uvítal nás ve svém ateliéru. Tam jsme si po náročném předchozím programu každý našli svou činnost, při které jsme se dopoledního stresu zbavili.
Abychom v zájmu svojí cesty časem neztratili svoji odvahu, zahráli jsme si hry speciálně určené na její procvičení. Těsně před spánkem nás znovu navštívil Leonardo da Vinci s již dokončeným obrazem slavné Mony Lisy. Byl z tohoto uměleckého díla tak nadšený, že omylem kopnul do stroje času, který se tak zapnul. Mezitím se mezi námi znovu objevili dva posměváčci a ukradli Leonardovi Mona Lisu. V tu chvíli se však ze stroje času vyřítil jakýsi bojovník z francouzské revoluce a shodou náhod krádeži Mona Lisy zabránil. Da Vinci byl ze všeho tak zmatený, že nám Mona Lisu věnoval a zmizel. My jsme také moc netušili, co se děje a šli jsme raději spát.


Nach einem erholsamen Schlaf in der Renaissance sind wir zwar im Regen aufgewacht, ließen uns aber den Tag nicht vermiesen und beschlossen dem vorherrschenden Vibe zu folgen und unserer Kreativität freien lauf zu lassen. Allerdings wurden wir von zwei Politikern dazu gedrängt effektiv in unserer Kreativität zu sein, also in einem bestimmten Zeitrahmen möglichst kreativ zu sein.
Um diesem Stress am Nachmittag zu entgehen beschlossen wir endlich die Zeit in der Renaissance zu genießen und jeder durfte auf seine eigene Weise kreativ sein.
Zudem durften wir einen Blick in das Atelier von Leonardo da Vinci werfen und ihn dabei beobachten, wie er anfing Mona Lisa zu malen.
Am Abend mussten wir beweisen, dass wir auch würdig sind diese Reise weiter zu machen, mussten wir am Abend unseren Mut unter Beweis stellen.
Bei der Enthüllung von Mona Lisa, griffen zwei der Politiker Leonardo an, rissen ihm das Gemälde aus der Hand und wollten flüchten. In dem Moment spielte die Zeitmaschine wieder verrückt und ein Kämpfer der französischen Revolution wurde zu uns in die Renaissance gezogen und überrumpelte zufällig die Diebe, schlug ihnen das Gemälde aus der Hand.

Den 5 / Tag 5

Hned zpočátku dne jsme ve středověku potkali slavného kněze Martina Luthera. Zastihli jsme jej při jednom z jeho projevů, kdy zdůrazňoval důležitost tolerance a práva na vyjádření vlastního názoru. To se ovšem nelíbilo tehdejší církvi. Vtrhl mezi nás papež se svými pochopy, kteří Martina Luthera zatkli a odtáhli pryč. Zpočátku jsme netušili, co dělat a byli jsme zmateni. Nakonec se však ukázalo jako nutnost zvelebit si naše nové hrady a tuto událost jsme museli odložit na později.
Odpoledne jsme využili krásného počasí a zahráli si pár her s vodou. Večer jsme si naopak užili opačného živlu a u táboráku si zazpívali několik písní. Když už oheň dohoříval, vmísili se mezi nás středověcí knězové a přiznali se, že to byli oni, kdo Martina Luthera udali představitelům církve. Tito knězové se styděli a rozhodli se nám pomoci s osvobozením Luthera. Věděli totiž, kde ho papež drží a vydali se ho s námi osvobozovat. Když se nám to po krátké potyčce povedlo, rozhodl se Martin Luther, že nám za odměnu pomůže s naším problémem tolerance. My jsme se pak vydali do období renesance a rozhodli se cestu prospat.


Im Mittelalter angekommen trafen wir in der Früh gleich auf niemand anderen als Martin Luther höchst persönlich. Er war gerade dabei, uns seine Thesen zu verkünden, als er von den Gehilfen des Papstes verschleppt wurde. Um das Problem der fehlenden Toleranz in der Zukunft zu lösen, beschlossen wir bei der Befreiung Martin Luthers zu helfen.
Während wir den Plan ausheckten, sind wir auf baufällige Burgen gestoßen, die repariert werden könnten, um willige Knechte zu Königen zu machen. Nachdem wir alle Rohstoffe gesammelt hatten und unsere Knechte zu Königen ausgebildet wurden, kürten wir die schönste Burg.
Die Sonne schien so stark, sodass der Burggraben leider ausgetrocknet ist. Um diesen wieder zu füllen, wurden ein paar Aufgaben erledigt, bei denen wir das ein oder andere Mal, ein wenig nass wurden.
Am Abend genossen wir die Atmosphäre des Mittelalters, indem wir uns am Lagerfeuer versammelten und altertümliche Lieder zum Besten gaben.
Die Priester und die Politiker befreiten Martin Luther aus den Händen des Papstes und luden sich mit Hilfe der mobilen Zeitmaschine in die Renaissance.

Den 4 / Tag 4

Dnes jsme se ocitli ve starověkém Řecku. Vypadá to, že stroj času začíná fungovat tak, jak má. Dopoledne jsme potkali řecké filozofy, kteří se nabídli, že nám představí svoji školu rétoriky. To bylo přesně to, proč jsme do Řecka přijeli, a tak jsme nadšeně souhlasili. Spolu s učiteli jsme se vydali na výlet, kde jsme potkávali další řecké velikány, od kterých jsme se učili, jak správně komunikovat, diskutovat a argumentovat.
Vrátili jsme se až k večeru a po rychlé sprše a večeři jsme se sešli na řecké pláži u táboráku. Tam už na nás čekali Demosthénes a Sokrates se svými cvičeními na artikulaci a hlasitost projevu. Po posledním cvičení nás překvapily dvě dámy v podivném oblečení. Dozvěděli jsme se, že se k nám nějakou nešťastnou náhodou dostali ze středověku, a protože nás zajímalo, co se tam můžeme naučit, rozhodli jsme se je doprovodit na jejich cestě zpět domů. Předtím jsme ale ještě odešli do postelí, aby nás ani ve středověku nemohlo nic překvapit.


In Griechenland aufgewacht, wurden wir von Sokrates und Platon in ihre RhetorikSchule eingeladen um dort am Unterricht teilzunehmen. Im Unterricht stellten wir fest, dass uns die Kommunikationstaktik der Griechen vielleicht auch für die Zukunft helfen könnte. Wir sind der Einladung der Schüler gefolgt und haben in der näheren Umgebung von Rhetorikkönner vom Fach gelernt.
Am Abend durften wir einer Strandparty beiwohnen, bei der allerdings das Artikulieren nicht zu kurz kam und mit verschiedenen Spielen deutliches Artikulieren gemeistert haben.
Plötzlich sind zwei Burgfräulein mitten auf unseren Strand geflogen, die, wie sich rausstellte, von der Zeitmaschine in den Timelag gezogen wurden und im alten Griechenland gelandet sind. Sokrates und Platon beschlossen mit uns in das Mittelalter zu reisen, um das auch mal zu sehnen.