Sojčí PF 2020

Rok 2019 jsme si opravdu užili! Na letních táborech jsme zavítali nejen na různé planety v celém vesmíru, ale i do časů minulých. Velikonoční tábor nás zase zavedl do světa čar a kouzel. Celý rok byl ale hlavně kouzelný právě díky Vám. Těšíme se, že pod sojčími křídly vlétneme do nového roku plni radosti a nadšení všichni společně. Přejeme tedy Vám všem táborníkům, jejich rodinám a i organizacím, které nás podporují hodně zdraví, štěstí, úspěchy, spokojenost a pohodu! Vaše Sojka – spolek mladých

První zasedání nové rady

V sobotu 7.12.2019 proběhla v Dejvicích první velká oficiální rada spolku. Přizváni byli i přísedící, takže jsme se sešli opravdu v hojném počtu a probrali nejnutnější záležitosti jako je Sojčí kalendář, zhodnotili jsme ples a členské shromáždění, řekli si plány a vize do budoucna… A na závěr přišel i tajný Ježíšek!