1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Den 12 / Tag 12

Dnes i mentoři zjistili, že naši přátelé z minulosti zmizeli. Protože jsme se od nich ještě potřebovali spoustu naučit, rozhodli jsme se je najít. Nacházeli jsme je celý den po lese jednoho po druhém a dostávali jsme od nich rady, jak lépe sepsat naši nově vznikající společenskou smlouvu.
K večeru jsme opět potkali dva posměváčky, kteří si však nevšimli, že o nich víme. Z jejich rozhovoru jsme pak zjistili, že stroj času je někde v blízkosti, a že se posměváčci bojí, abychom jej nenašli. Mezitím, co jsme nechali naše starší politiky hledat bližší lokaci stroje času, uspořádali jsme zasedání parlamentu a odhlasovali si nejlepší formulaci naší smlouvy.
To nás unavilo a usnuli jsme, takže nás pak naši mentoři museli vzbudit, když stroj času našli. My jsme jim pak pomohli ho najít a šli jsme spát.


In der Früh wurden wir von den Politikern dazu aufgerufen, die VergangenheitsDuds zu finden, um sie bei der Suche der Zeitmaschine zu unterstützen und weiterhin von ihnen zu lernen.
Unterwegs trafen wir unter anderem nochmal auf Sokrates um weiteres von ihm über Kommunikation zu lernen. Von Martin Luther erfuhren wir noch mehr über Toleranz und von den Leuten, die die deutsche Wende mitbekommen hatten etwas über Grenzabschaffung.
Um eine bessere Zukunft zu erschaffen, überlegten sich die Teilnehmer der Konferenz zu den Themen, die bearbeitet wurden, Artikel, die in die Verfassung mit aufgenommen werden sollten. Abends wurde über die verschiedenen Artikel abgestimmt.
Abends wurden wir noch Zeugen davon, dass die zwei Bösewichte, die die Zeitmaschine geklaut hatten, sich daran machten um ihr Diebesgut noch besser zu verstecken.