První zasedání nové rady

V sobotu 7.12.2019 proběhla v Dejvicích první velká oficiální rada spolku. Přizváni byli i přísedící, takže jsme se sešli opravdu v hojném počtu a probrali nejnutnější záležitosti jako je Sojčí kalendář, zhodnotili jsme ples a členské shromáždění, řekli si plány a vize do budoucna… A na závěr přišel i tajný Ježíšek!