Letní česko-německý tábor Gaisthal Klasik 2018

Téma tábora? Internet

Věk účastníků? 13 – 16 let

Kdy? 29. 7. – 11. 8. 2018

Kde? Gaisthal, SRN

Za kolik? 5400 Kč pro členy Sojky, 5800 Kč pro ostatní

Kam to vlastně chci jet na tábor?

Gaisthal Klasik je česko-německý tábor s více než dvacetiletou tradicí, který se každoročně koná kousek za hranicemi na kraji malebné bavorské vesničky Gaisthal. Je určen pro všechny, kterým je 13 až 16 let. Program tábora je pak tomuto věkovému rozmezí samozřejmě uzpůsoben. Stejně jako každý rok je téma tábora ztvárněno pomocí divadelních scének, her a proplétá se celým táborem tak, abychom z něj vyždímali co nejvíce zábavy a poučení.

Jak již bylo řečeno, jedná se o tábor česko-německý. Znamená to tedy, že účastníci musí umět německy? Ani náhodou! Celý tábor je totiž veden dvojjazyčně, každý program je uváděn v češtině i v němčině a i ve volném čase je vždy po ruce někdo, kdo všechno rád přeloží. Účastníci se tak zábavnou a nenásilnou formou seznamují nejen s jazykem našich západních sousedů, ale především s jejich kulturou a nacházejí si tak nové německé kamarády. Důkazem toho je například tým vedoucích, z nichž si většina naším táborem prošla jako účastníci, a právě proto, že se dále chtěli stýkat se svými kamarády z Gaisthalu, se stali vedoucími.

Co je v ceně tábora?

Celková cena tábora zahrnuje ubytování, stravu a pedagogický dozor. Spíme v nepromokavých stanech s dřevěnou podlahou, jídlo máme vždy minimálně 4x denně, k dispozici je také obchůdek s dobrotami.

O to, aby všichni byli spokojení, se po celý den stará čtrnáctičlenný zkušený tým českých a německých vedoucích. Třikrát denně je připraven interaktivní program a i ve volném čase jsou účastníkům vedoucí k dispozici pro všelijaké hry, rošťárny nebo třeba k tomu, aby si spolu popovídali. Hlavní vedoucí za českou stranu je držitelem certifikátu MŠMT ČR pro hlavní vedoucí, po celou dobu konání akce je přítomen i zdravotník.

Jak se na tábor účastníci dopraví?

V ceně tábora je zahrnuta také společná cesta autobusem z Prahy a z Plzně. Po cestě tam i zpátky bude v autobuse přítomen minimálně jeden z vedoucích. I na účastníky, kteří se na náš tábor chtějí dopravit z Brna, jsme připraveni. Z Brna sice nepojede společný autobus, avšak pro všechny účastníky z Brna zajistíme místa v linkovém autobuse, do kterého je v Brně usadí spolupracovník táborového týmu a v Praze je na zastávce vyzvedne další vedoucí, který se postará o to, aby se v pořádku dopravili ke společnému autobusu. Doprava z Brna touto formou je samozřejmě také v ceně tábora.

Moc se na Vás všechny těšíme!

Pokud máte i po přečtení těchto informací jakékoliv dotazy k táboru, neváhejte se obrátit na hlavního vedoucího tábora za českou stranu Tomáše Matějku na emailové adrese mat.tomas@seznam.cz nebo na telefonním čísle +420 605 064 749. Pokud zrovna nebude k zastižení, zašlete krátkou sms zprávu, Tomáš se Vám ozve zpět, hned jak to bude možné.

Tábor je plný, nadále přijímáme pouze přihlášky pro náhradníky. Děkujeme za pochopení.