1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Den 5 / Tag 5

Hned zpočátku dne jsme ve středověku potkali slavného kněze Martina Luthera. Zastihli jsme jej při jednom z jeho projevů, kdy zdůrazňoval důležitost tolerance a práva na vyjádření vlastního názoru. To se ovšem nelíbilo tehdejší církvi. Vtrhl mezi nás papež se svými pochopy, kteří Martina Luthera zatkli a odtáhli pryč. Zpočátku jsme netušili, co dělat a byli jsme zmateni. Nakonec se však ukázalo jako nutnost zvelebit si naše nové hrady a tuto událost jsme museli odložit na později.
Odpoledne jsme využili krásného počasí a zahráli si pár her s vodou. Večer jsme si naopak užili opačného živlu a u táboráku si zazpívali několik písní. Když už oheň dohoříval, vmísili se mezi nás středověcí knězové a přiznali se, že to byli oni, kdo Martina Luthera udali představitelům církve. Tito knězové se styděli a rozhodli se nám pomoci s osvobozením Luthera. Věděli totiž, kde ho papež drží a vydali se ho s námi osvobozovat. Když se nám to po krátké potyčce povedlo, rozhodl se Martin Luther, že nám za odměnu pomůže s naším problémem tolerance. My jsme se pak vydali do období renesance a rozhodli se cestu prospat.


Im Mittelalter angekommen trafen wir in der Früh gleich auf niemand anderen als Martin Luther höchst persönlich. Er war gerade dabei, uns seine Thesen zu verkünden, als er von den Gehilfen des Papstes verschleppt wurde. Um das Problem der fehlenden Toleranz in der Zukunft zu lösen, beschlossen wir bei der Befreiung Martin Luthers zu helfen.
Während wir den Plan ausheckten, sind wir auf baufällige Burgen gestoßen, die repariert werden könnten, um willige Knechte zu Königen zu machen. Nachdem wir alle Rohstoffe gesammelt hatten und unsere Knechte zu Königen ausgebildet wurden, kürten wir die schönste Burg.
Die Sonne schien so stark, sodass der Burggraben leider ausgetrocknet ist. Um diesen wieder zu füllen, wurden ein paar Aufgaben erledigt, bei denen wir das ein oder andere Mal, ein wenig nass wurden.
Am Abend genossen wir die Atmosphäre des Mittelalters, indem wir uns am Lagerfeuer versammelten und altertümliche Lieder zum Besten gaben.
Die Priester und die Politiker befreiten Martin Luther aus den Händen des Papstes und luden sich mit Hilfe der mobilen Zeitmaschine in die Renaissance.