1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Den 8 / Tag 8

Ráno jsme se probudili a zjistili, že naše propagandistická hesla na plakátech byla přes noc ztrhána ze zdí a v celém městě zůstal po nočním řádění velký nepořádek. Dudistická strana rozhodla, že musíme všechno uklidit.
U oběda nás překvapily formuláře, které jsme museli správně vyplnit, abychom dostali přidáno. Někteří z nás museli kvůli administrativním problémům tuto byrokratickou proceduru opakovat i několikrát, aby si mohli přidat. To byl jeden z posledních hřebíčků do rakve dudismu.
Odpoledne jsme přesto ještě protrpěli pod vládou dudistů. Chlapci se vypravili na výlet k jezírkům za lesem, kde odběhli krátký závod, zahráli si mužné hry a užili si grilování. Dívky naproti tomu zůstaly ve městě a věnovaly se dívčím záležitostem, kterým kluci nerozumí. K večeru se děvčata vypravila za hochy, aby si všichni společně zazpívali u táboráku.
Dudismus už nás pomalu přestával bavit. Při večerní slavnosti jsme vyhnali dudisty, kteří se nám dále snažili vnucovat svoje názory a zavedli jsme anarchii. Ta už by snad konečně mohla fungovat. Uvidíme zítra…


Als wir in der Früh erwachten, stellten wir fest, dass alle Propaganda Plakate wohl in einer Nacht und Nebel Aktion der Untergrundorganisation abgerissen und zerstört wurden. Als Bestrafung wurden wir von der Partei dazu verdonnert die komplette Stadt zu säubern.
Beim Mittagessen wurden die Portionen portioniert ausgeteilt und um Nachzuholen mussten die Stadtbewohner erstmal bürokratisch wichtige Formulare ausfüllen.
Am Nachmittag verabschiedeten sich die männlichen Bewohner der Stadt um neue Gebiete zu erkunden und um sich sportlich zu betätigen. Die weiblichen Bewohner der Stadt blieben zurück und erledigten alle nötigen Arbeiten selbst – so wie es sich von richtigen Dudettes gehört.
Am Ende vom Tag wanderten die weiblichen Bewohner zu den männlichen um dort noch einen kurzen Abend am Lagerfeuer zu verbringen und gemeinsam Lieder zu singen.