1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Den 7 / Tag 7

Dnes nás ze stanů dostaly zvuky spartakiády. Vyzkoušeli jsme si, jak vypadá pravé skupinové cvičení. Abychom měli všichni stejnou fyzičku, hned po snídani jsme ve sportování pokračovali. Prostřídali jsme se na různých stanovištích, kde jsme mezi sebou soutěžili.
Dudistická strana po obědě zavedla několik různých pravidel. Zakázala různé činnosti, které by mohly podkopávat naši jednotu. Na důkaz loajality k dudismu bylo nutné nosit něco červeného a náš společný náramek. Pro zlepšení propagace jsme začali vyrábět transparenty a plakáty podporující dudismus. I přes tuto snahu se však začaly formovat jisté skupiny, které odmítají naši dokonalou formu vlády. Zřídili jsme proto speciální krabici, do které vhazujeme udání na různé podvratné živly v našem společenství, abychom se s nimi později mohli vypořádat.
Večer se přes veškerou naši snahu podařilo hnutí odporu zorganizovat promítání protirežimního filmu. Zákonitě musel přijít trest. Pozdě večer byli do sídla tajné služby odvlečeni dva největší odpůrci a byli dlouho do noci vyslýcháni. Režim se přese všechno stranické snažení pomalu začíná hroutit. Udrží se i přes zítřek?


Um alle gemeinsam in den Tag zu starten, haben wir alle zusammen Morgensport gemacht angeleitet von den zwei krassesten Duds.
Außerdem wurde am Vormittag dafür gesorgt, dass wir alle auf dem gleichen sportlichen Stand sind und wurden in drei neuen Spiele unterrichtet.
Beim Mittagessen wurde festgestellt, dass ein paar Parteimitglieder ihre Armbänder verloren hatten und somit kein Mittagessen erhalten sollten. Diejenigen, die davon betroffen waren mussten erstmal Anträge ausfüllen, die dann bearbeitet werden mussten.
Am Nachmittag durften wir jeder das in die Gemeinschaft einbringen, was wir wollten. Somit arbeiteten ein paar an Propaganda, ein paar spielten Brettspiele und ein paar sangen schöne Lieder.
Nach dem Abendessen wurden wir von der Untergrundorganisation eingeladen, eine Film anzuschauen, in dem aufgezeigt werden sollte, wie schlecht der Dudismus ist.