1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Den 11 / Tag 11

Ani včerejší události nezabránily diktátorům, aby nám znepříjemňovali další den. Ráno nás totiž překvapili brutální rozcvičkou. Ne každému se chtělo cvičit a ti méně pohybliví dostali za trest několik cviků navíc.
Již při vstávání jsme však dostali tajný dopis s pokyny, co dělat, abychom tyrany svrhli. Po snídani jsme se tedy po skupinách vydali na dlouhou cestu. Při ní jsme potkávali různé lidi, kteří nás ponoukali, abychom se zamýšleli nad různými formami společenského uspořádání, kterými naše město prošlo.
Později večer, když jsme se utábořili u ohně, jsme si i zazpívali a povyprávěli si strašidelné příběhy. Vtom však přišel tajemný muž, který nám oznámil, že diktátoři odhalili naši pozici a my se musíme, opět po skupinách, abychom neupoutali pozornost, vytratit na bezpečné místo. Nebylo to vůbec lehké a spousta z nás se velmi bála, ale nakonec jsme se tam všichni v pořádku dostali a mohli jsme tak klidně usnout.


Um den Machenschaften der Diktatoren zu entgehen organisierte sich der Untergrund und fiel zum stillen Widerstand auf in Form einer leisen und heimlichen Flucht aus der Stadt. Auf dem Weg trafen wir auf die alten Staatsoberhäupter unserer Stadt und machten ihnen klar, was an ihrer Staatsform gut beziehungsweise schlecht fanden.
Am Abend schlugen wir unser Lager an einem Weiher auf um dort am Lagerfeuer zu grillen. Wie es sich für ein Lagerfeuer gehört sangen wir dort auch und lauschten Gruselgeschichten. Müde und erschöpft vom Tag fielen wir ins Bett.