1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Den 4 / Tag 4

Podnikli jsme jeden z prvních přímých kontaktů s obyvateli. Ovšem tentokrát bez jakéhokoliv maskování! Hned jsme byli nápadní, ovšem vzbudili jsme veskrze pozitivní reakce. Lidem z budoucnosti jsme přišli zvláštní tím, že se umíme upravit a vypadáme velice hezky. Ihned zatoužili být jako my a vyslali nás šířit krásu a zdravý životní styl do světa.

Účastníci byli rozděleni do skupin a vydali se na výlet po okolí. Zde na různých postech plnili různé zajímavé úkoly – balonky jsme zvětšovali objem svých svalů, pomocí všemožných šminek se navzájem zkrášlovali a nebo jsme posilovali házením medicimbalu na cíl. Počasí nám naštěstí přálo a tak se výlet velice vydařil a všichni si ho užili.

Večer náš tým expertů všem vysvětlil, že krása je orpavdu krásou pouze, pokud je přirozená.
Po tomto inspirujícím projevu jsme si šli sednout k ohni. Hráli jsme všemožné táborákové hry a zpívali.


Am Morgen des vierten Tages nach der Ankunft der Wissenschaftler in der Zukunft trafen einige Untertanen des Computers auf zwei äußerst attraktive Fremde aus der Vergangenheit. Von deren Äußerlichkeit überwältigt, fragten sie nach dem Geheimnis ihrer Schönheit und körperlichen Fitness.
Zur Überraschung der Zukunftsbewohner lehnten die Fremden jegliche Schönheitsoperationen und dergleichen ab und setzten Stattdessen auf Bewegung und Körperpflege. Da diese Begriffe der Zukunftsbevölkerung völlig unbekannt sind, sahen sich die Fremden gezwungen, ihnen zu zeigen, was sie meinten.
Nach diesem anstrengenden und ereignisreichen Tag ließ man den Abend gemeinsam am Lagerfeuer ausklingen., als plötzlich zwei Fremde aus der Dunkelheit erschienen und eine Rebellen gegen die Computerdiktatur ankündigten. Am nächsten Tag wird ein Treffen der Rebellen stattfinden….
Mit der Glut des Feuers erlosch auch der bisher wohl körperlich anstrengendste Tag in der Zukunft.