1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Den 13 / Tag 13

Nastal nám druhý den, kdy se distrikt Gaisthal 42-73XY už nemusel vyrovnávat s nadvládou centrálního počítače.
Všechno se zdálo býti v pořádku, když jsme se ale dověděli, že v lesích několik zdivočilých robotů pronásleduje obyvatele budoucnosti. Naštěstí se nám všechny podařilo úspěšně odchytit.
Zbytek dopoledne jsme se věnovali již příjemnějším záležitostem, jako je například psaní Marionetek – krátkých dopisů, které vždy na konci tábora napíšeme pro své kamarády, abychom mohli na čas zde strávený hezky vzpomínat.
Po obědě se vedoucí a účastníci utkali ve fotbale. Síly byly velice vyrovnané, a tak zápas bylo velmi zajímavé sledovat.

Po všech našich náročných dobrodružstvích nám naše kuchyně připravila vynikající závěrečnou večeři, po které jsme se všichni olizovali až za ušima.
Večer nás byli navštívit obyvatelé budoucnosti a sdělili nám, že jako projev díků pro nás uspořádali večírek! Součástí bylo I promítání včera natočených krátkých snímků, ze kterých doufáme, že budou moci čerpat i příští generace.
Nakonec přišlo nevyhnutelné, a to loučení a návrat zpět do minulosti. Zrekapitulovali jsme, jaká všechna dobrodružství jsme za tyto dva týdny v roce 2512 prožili, symbolicky zničili to, co zbylo po zlém Počítači. A nakonec jsme byli obdarováni malými dárečky od obyvatel budoucnosti.
Časostroj naštěstí stále bezchybně fungoval a tak jsme všichni dorazili v pořádku zpět k do roku 2012.