1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Den 3 / Tag 3

Ráno jsme navštívili celé gaisthalské panství a dozvěděli se o něm plno zajímavých informací. Král spolu se svými zvolenými rádci musí mít přece přehled o dění ve svém království. Bohužel, jak to často bývá i náš král nedbal na rady a stížnosti svých poddaných. Nepsokojenost sedláků a pacholků s neustálým zvyšováním daní a obžérstbvím šlechty byla už nadále neudržitelná. Večer dvě rebelující děvečky využily absence královských strážců a společně se zbytkem skupiny svrhly neoblíbeného krále a královnu. Konečně všichni pocítili opravdovou svobodu. Jak s ní ale naložit…?