1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Den 2 / Tag 2

Budíček v sedm hodin nastartoval druhý den. Po krátké rozcvičce, ranní hygieně a vydatné snídani jsme se rozdělili do tří velkých skupin. Během dopoledne jsme se naučili další němcká slovíčka,která tu budeme hojně využívat. Zazpívali jsme si za doprovodu flétny a kytary známé táborové písně a rozhýbali svalstvo při tančních variacích, někdy i kreacích :-). Lasagne k obědu nás posilnily na odpolední program – Hry bez hranic. Melodie, které jsme se dopoledne naučili, jsme zúročili večer u tradičního táborového ohně. Romantická atmosféra nás tak pohltila, že jsme tak tak stihli zalézt před večerkou do pelíšků, ale nedá se nic dělat, musíme sbírat síly na další den.