1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Den 12 / Tag 12

Po včerejším velmi namáhavém dni jsme si zasloužili trochu se prospat, posunuli jsme proto budíček na příjemnou devátou hodinu. Během naší cesty po nejrůznějších státech jsme poznali řadu politických zřízení a z každého jsme si odnesli inspirace pro náš vznikající gaisthalský stát. Všechny tyto demokratické principy jsme si dnes před obědem společně rozebrali a představili si je v malých skupinových prezentacích. V demokratickém státě je dělba moci a plurarita politických stran jedním ze základních principů. Pro odreagování následoval zábavní večerní program wetten dass. Sami jsme si na sebe vymysleli zapeklité úkoly. Proti tomu byl postih za jejich nesplnění. Příjemným odreagováním a pošimráním bránice jsme za dnešním už předposlením dnem udělali tečku. Proto své místo v konventu a podíl na moci budou bojovat zítra i gaistalské strany.