1 2 3 4 5 6 7 8

Den 1 / Tag 1

Dobrodružný víkend v Gaisthalu pro většinu českých účastníků začal v brzkých ranních hodinách při společném odjezdu tzv. „Sojkabusem“ směrem na Bavorsko. Autobus trasu Brno – Praha – Plzeň – tábořiště absolvoval zcela podle plánu a bez sebemenších potíží. V Gaisthalu se naši táborníci krátce potkali se svými staršími předchůdci, kteří naopak nastoupili cestu zpět do svých domovin po 14 dnech prožitých ve starověkém Egyptě. Po prvotním obeznámení s tábořištěm se naši malí táborníci se svými vedoucími vydali na krátkou procházku po okolí, kterou aktivně ukončili na místním bývalém vlakovém nádraží tamními atrakcemi a kolektivními pohybovými hrami. Večer následoval program po skupinách vyžadující po našich tábornících značné znalosti a dovednosti. Počasí se na rozdíl od našich chudáků předchůdců prozatím drží v rámci možností v normálu – pár kapek sice spadlo, ale jinak se doufejme i přes noční teplotní pokles blýská na lepší časy…