1 2 3 4 5 6 7

Den 3 / Tag 3

První ráno tohoto týdne nás mile potěšilo, protože na obloze opět nebylo ani mráčku. A neboť ranní ptáče dál doskáče, vstávali jsme dnes již v sedm hodin ráno. Dopolední program byl věnován třem činnostem – zpívání, tancování a nácviku jazykových dovedností. Náš „Sprachkurs“ však nebyl klasickou školní hodinou, ale zábavným a interaktivním způsobem přiblížil českým účastníkům němčinu a naopak. Úkolem pochopitelně nebylo ovládnout perfektně cizí jazyk, ale naučit i naprosté začátečníky alespoň nejdůležitější fráze a pojmy, s nimiž se v průběhu účastníci setkávají.

Odpoledne se konala „Dorfrallye“, tedy jakási vesnická rally, kde šlo především o to, seznámit se prostřednictvím všemožných otázek s prostředím vesničky Gaisthal. Skupiny byly pochopitelně smíšené, a tak si mohli i čeští účastníci vyzkoušet své právě nabyté znalosti němčiny v praxi i mimo tábor, protože občas bylo nutno se ptát i místních obyvatelů.

Před večeří bylo téma tábora již zcela jasné – prozrazovala ho nejen výzdoba tábora, ale konečně se objevil i Shrek a jeho milá Fiona. Jejich lásce však zabraňuje Fionin otec, který považuje Shreka nikoli za potenciálního manžela, ale za zvíře a obludu. Fiona je tedy zavřena do věže – zde musí vyčkat až do pátečního večera, kdy se bude konat velký bál spojený s výběrem ženicha dle králova gusta. Král je však náruživým sběratelem pohádkových suvenýrů, a tak vyhlásí, že Shrek získá Fionu tehdy, přinese-li do pátku pět takových suvenýrů, tedy každý den jeden. Sám však je přesvědčen, že Shrek v tomto úkolu neobstojí.

Večer se všichni sesedli do kolečka okolo táboráku, společně zazpívali pár písniček a vydali se na malé noční putování. A uprostřed lesa jsme zhlédli, jak Shrek zachránil Sněhurku před otrávením a jak od ní získal jako odměnu první suvenýr pro krále – totiž ono jedovaté jablko. A protože už bylo velmi pozdě, bez velkých prodlev se všichni po dlouhém dni odebrali na kutě.