1 2 3 4 5 6 7 8

Den 3 / Tag 3

Už třetí den jsme uvěznění v Egyptě zhruba 2000 let před naším letopočtem. Probudili jsme se do studenéh dne, který předvídal dnešní den, protože naše situace se zatím o mnoho nezlepšila.

Ráno jsme poprvé poznali strašlivého faraona. Naši otrokáři mu jako projev úcty nosili vzácné dary, mezi kterými byla i maska, kterou potřebujeme k cestě zpátky. Když jsme ji chtěli získat zpátky, faraon nás málem chtěl nechat popravit, ale nakonec se spokojil s tím, že nás zavřel do hrobky a dal nám možnost zachránit se, pokud vyřešíme připravené nápovědy. Naštěstí jsme byli úspěšní a nemuseli jsme v hrobkách vyhladovět k smrti.

Po obědě se chtěli otrokáři trochu pobavit ve faraónském stylu. Rozdělili nás do skupin a vyslali na lov pro své pobavení. Někteří z nás byli bohové, někteří lovci a zbytek obyčejná zvířátka. Skupiny se navzájem lovily a byla to krvavá a blátivá podívaná. Po nutné sprše ve vlnách Nilu nás u večeře navštívila faraonova manželka. Chtěla nám pomoci dostat se nějak zpátky, ale bohužel ji přitom spatřil faraon, vynadal jí, že se s námi chce paktovat, odtáhnul ji pryč a strašlivě se zlobil a slíbil, že ji potrestá. Doufáme, že jí příliš neublíží, protože to je pravděpodobně naše jediná naděje na záchranu.

Večer nás egyptští stařešinové učili své národní tance. Po této příjemné a ušlechtilé zábavě nás překvapila příšera, která zaútočila na jednu ze stařenek. Faraon nás poslal ji hledat, aby v jeho říši nedělala neplechu. I tento úkol jsme obstojně zvládli a po náročném dni jsme rádi padli do postelí. Přinese zítřejší den vytoužený zvrat událostí?


Der Morgen begann mit einer Einführung in das Pharaonenleben. Wir erlebten hautnah, wie untergeben die einzelnen Menschen waren. Neben sehr wertvollen Ketten oder Hüten, wurde leider auch unser Portschlüssel an den Pharao geopfert. Somit sahen wir uns dem Schicksal entgegen, nicht mehr zurück nach Hause zu kommen. Da der Pharao ausbruchsichere Pyramiden besitzen will, mussten die Sklaven am Morgen durch einen Escape Test durch, um diese zu testen. Demnach mussten alle Teilnehmenden ihre Geschicklichkeit bei Rätseln und Puzzeln beweisen.

Nach einer erfolgreichen Flucht und einer kleinen Stärkung fanden wir uns im richtigen Alltag des Pharaos wieder. Wie bei einer Jagd, spielten wir ein Lauf-und Suchspiel im nahegelegenen Wald. Ausgepowert und nach einer weiteren Essenspause, lernten wir die traditionellen Tänze der alten Ägypter kennen. Neben unserem Spaß merkten wir gar nicht, wie sich ein gefährliches Wesen in unsere Mitte einschlich und einen unserer Mitmenschen mit sich nahm.

Dementsprechend sahen wir uns der Aufgabe gegenüber, den Wald von dem Monster zu befreien. Nach dem ereignisreichen Tag, fielen wir alle müde ins Bett.

Den 2 / Tag 2

Druhý den se nesl v hořkosladkém duchu. Otrokáři byli stále nepříjemní a navíc ukořistili starodávnou masku, která jako jediná nás může přenést zpátky do naší doby. Archeologové se snažili ji získat zpátky, ale otrokáři byli silnější a vypadalo to, že dostaneme výprask, ale pak se nás zastala faraonova manželka, vynadala našim tyranům a dala nám trochu jídla, což se velmi hodilo po prohladověné noci. Naštěstí jsme pak dostali ještě snídani, abychom se posilnili na nadcházející náročný den.

Po snídani se otrokáři nudili a chtěli, abychom je nějak pobavili. Vybrali si pár otroků, aby jim zazpívali, zatancovali nebo něco vyrobili, ale s výsledkem nebyli moc spokojení, takže jsme byli rozděleni do skupin a dopoledne strávili trénováním tance, zpěvu a vyráběním pyramid jako trénink na pozdější práci.

Odpoledne se neslo ve znamení sportování. Otrokáři si nás opět rozdělili do skupiny a nutili nás vykonávat a soutěžit v různých disciplínách, které prověřovaly jak naši rychlost, tak i spolupráci ve skupině nebo pohotové reakce.

Ani večer nás otrokáři nenechali v klidu. I po lahodné večeři chtěli, abychom zapracovali na svých schopnostech, tentokrát testovaných ve tmě. Po skupinkách jsme vyplňovali kvíz a pak sháněli podpisy vedoucích, kteří se schovávali po celé budově. Stále doufáme, že se nám podaří zmocnit se masky a dostat se zpět do naší doby, protože otrokáři a jejich nároky jsou velmi vysilující.


Nach unserer ersten Nacht im Osterlager wurden wir von Sonnenstrahlen geweckt. Die Sklaventreiber standen schon bereit und wollten uns in die Pyramidenbauarbeit einführen. Geschockt von der harten Arbeit, konnten die Archäologen den Wünschen der Sklaventreiber nicht gerecht werden. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass Johanna, die Pharaonenehefrau, mit den Sklaven sympathisierte und uns ihre Hilfe versprach. Nach einer Frühstückspause bereiteten wir uns darauf vor, den Sklaventreibern zu gefallen, mit gebastelten Schildern, Liedern und einem Tanz.

Dadurch bewiesen wir den Sklaventreibern unsere kreative und coole Ader. Im Laufe des Nachmittages wurden wir zu einem Sklavenspiel eingeladen, bei dem wir unsere Teamfähigkeit und Geschicklichkeit beweisen mussten. Nach einem siegreichen Abschluss für mehrere Gruppen, lernten wir das alte Ägypten erst richtig kennen.

Wie früher mussten wir ohne Licht, einen Quizabend und einige weitere Geschicklichkeitsspiele absolvieren. Müde von dem sportlichen Tag, fielen wir als müde Sklaven alle ins Bett.

Den 1 / Tag 1

Po dlouhém čekání a odpočítávání dnů jsme se konečně dočkali – na dveře zaťukaly velikonoční prázdniny, a to pro každou sojku a jiný dobrodruhy znamená tajemnou zkratku OLA. Zasvěcení ví. Osterlager = velikonoční tábor!

Brzo po poledni jsme se všichni potkali na nádraží v Praze, abychom se společně vypravili autobusem do Plzně, a pak směr zámek Nečtiny, kde se letošní velikonoční veselice koná. Po příjezdu jsme zjistili, že zámek se proměnil v muzeum, kterým nás provedly dvě milé ředitelky.

Protože se nás sešlo hodně nových fanoušků historie, bylo potřeba se navzájem trošku oťukat, proto jsme si zahráli pár seznamovacích her.

Pak už jsme byli připraveni na další prohlídku muzea. Tři archeologické kapacity, zapálené do svého řemesla, si speciálně pro naši skupinu nachystali velmi speciální výstavu; čtyři jedinečné artefakty, jeden z toho ještě neprobádaný, všechny z období Starého Egypta. Jeden z archeologů byl bohužel natolik pohlcen výjimečností svého objevu, že se čtvrtého artefaktu, starobylé masky, dotknul, což spustilo šílenou bouři a cestu časem, která nás přenesla do doby 2000 let před naším letopočtem. Aby té smůly nebylo málo, objevili jsme se přímo před skupinou krutých otrokářů. Ti si nás spletli se svými otroky a zahnali nás do postelí, protože zítra pro nás mají přichystanou velmi namáhavou práci, zmínili něco o stavění pyramid. Máme strach, ale věříme, že se situace brzy vyjasní.


Nach einer langen Anreise mit Bus und Bahn, bei der wir uns mit Spiel und Spaß näher kennen lernten, kamen wir in dem schönen Hrad Nectiny in der Nähe von Pilsen an. Bei Sonnenschein begrüßen uns die Museumsbesucher, Archäologen und Museumsmitarbeiter eines schönen Ägyptischen Museums.

Nach einer kurzen Stärkungspause lernten wir unsere Umgebung näher kennen und schauten uns die schönen Skulpturen des Museums an. Um uns besser verständigen zu können, lernten wir die Grundlagen der Tschechischen und Deutschen Sprache. Um diese gleich anwenden zu können, spielten wir Spiele. Bei Spaß und Action lernten wir alle Namen und zugleich die wichtigen Traditionen der alten ägyptischen Kultur kennen.

Am frühen Abend stellten uns die berühmten Archäologen die wertvollsten Artefakte des Museums vor. Die wichtige Regel ja nicht die Kleidung oder Masken zu berühren, missachtete einer der Archäologen. Deshalb befanden wir uns plötzlich in einem Zeitstrudel und landeten im alten Ägypten, einige Hundert Jahre vor Christus. Dort wurden wir von mehreren Sklaventreibern empfangen, die uns fälschlicherweise mit ihren Sklaven für den Pyramidenbau verwechselten. Sie bereiteten uns auf den morgigen Pyramidenbau vor und schickten uns alle rasch ins Bett. Müde von unserem ersten Tag vielen wir in unser Bett.