1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Den 4 / Tag 4

Po klidné noci jsme se všichni probudili v dnešní poněkud deštivý Gaisthal. Den jsme začali lahodným ovocným salátem, ale dívky však byly spíše zklamané, protože chlapci dnes při jídle šli vždy jako první.
Poté, co byly dívky včera vyloučeny z táborového parlamentu, došlo k několika protestům. Abychom ukázali chlapcům, že děvčata na ně „mají“ , zahráli jsme si párový běh, kde proti sobě vždy soutěžili dívky a chlapci.
Z našeho nového rádia jsme se později dozvěděli o pravé situaci postavení žen ve společnosti ve dvacátých letech. Ke změně pohledu na onu problematiku jsme odpoledne začali připravovat kabaretní show. Dívky a chlapci dostali šanci společně ukázat svůj talent.
Připravené příspěvky, například tance nebo krátké parodie, byly poté večer promítány ve velké, okouzlující show.
Po konci představení jsme dostali od hlavního města naléhavou zprávu, že bylo rozhodnuto o situaci žen a ty tak mohou už volit a být voleny do parlamentu. V našem kempu se tedy rozhostilo nadšení a dívky se nakonec mohly přihlásit do táborového parlamentu ještě před tím, než jsme všichni ulehli do našich postelí.


Nach einer erholsamen Nacht erwachten wir alle im heute leider eher regnerischen Gaisthal. Wir starteten den Tag mit leckerem Obstsalat. Allerdings waren besonders die Mädchen gleich eher enttäuscht, da heute beim Essen immer die Jungs zuerst ihr Essen holen durften.
Nachdem die Mädels gestern auch schon vom Lagerparlament ausgeschlossen wurden, gab es einige Proteste. Um den Jungs zu zeigen, dass die Mädchen auch was draufhaben, starteten wir in den Paarlauf, bei dem immer ein Mädchen gegen einen Jungen antrat.
Aus unserem neuen Radio erfuhren wir später von der Situation der Frau in den Zwanzigerjahren. Um weiter aus dieser typischen Rolle auszubrechen, fingen wir am Nachmittag an, eine Kabaret-Show vorzubereiten. Dabei bekamen Mädels und Jungs zusammen eine Chance, ihre Talente zu zeigen.
Die vorbereiteten Beiträge, zum Beispiel Tänze oder kurze Sketche, wurden dann am Abend bei einer großen, glamourösen Show gezeigt.
Danach erreichte uns eine Eilmeldung aus der Hauptstadt, dass das Frauenwahlrecht beschlossen wurde. Daraufhin brach auf unserem Zeltplatz Begeisterung aus und schließlich durften sich auch die Mädels für das Lagerparlament melden, bevor alle zur Abendfeier und ins Bett gingen.

Den 3 / Tag 3

Peníze hýbou světem! Poté, co jsme vydělali nějaké peníze, navštívili jsme kasino, abychom se stali ještě bohatšími. Nakonec jsme všechny naše vydělané peníze utratili na aukci za různé potřebné věci jako třeba lednici, rádio atd. Nadšeni z našeho nového úspěchu jsme poslouchali naše první rozhlasové vysílání.
Odpoledne jsme se rozhodli pro založení nového města. Hledali jsme různé zdroje, abychom mohli vybudovat infrastrukturu. Poté, co jsme strávili odpoledne budováním města, oslavili jsme naše úspěchy u táboráku. Po rušném dni jsme unavení a vyčerpaní s radostí ulehli do našich postelí, abychom mohli začít další den fit.


Money makes the world go round. Nachdem wir durch unseren Job zu Geld gekommen sind, besuchten wir ein Casino, damit wir noch reicher werden. Im Anschluss boten wir unser Geld in einer Auktion, um verschiedene Gegenstände in unseren Besitz zu bringen. Unter anderem erlangten wir einen Kühlschrank und ein Radio. Aufgeregt über unsere neue Errungenschaft, hörten wir unsere ersten Radiobeiträge an.
Am Nachmittag beschlossen eine neue Stadt zu gründen. Wir suchten verschiedene Rohstoffe, damit wir eine Infrastruktur aufbauen konnten. Nachdem wir  den Nachmittag damit verbracht hatten die Stadt aufzubauen feierten wir den erfolgreichen Tag mit einem gemütlichen Tag am Lagerfeuer. Nach dem ereignisreichen Tag begaben wir uns müde und erschöpft ins Bett, damit wir fit in den nächsten Tag starten können.

Den 2 / Tag 2

Po naší pohodové první noci jsme se probudili velmi brzy v našem novém domově ve stanech. Nejprve jsme se vydali seznámit s novým domovem.
Zjistili jsme, že se tu mluví mnoho jazyky, tančí krásné tance a zpívají písně. Všechny tyto dovednosti jsme začali trénovat. Naučili jsme se tradiční tanec dvacátých let, zpívali jsme tradiční písně a učili se německé a české písně.
Po fenomenálním obědu jsme si ale uvědomili, že jen tradice nám v životě nepřinesou peníze. Proto jsme si procvičili paměť a komunikaci, abychom se připravili na pracovní pohovory.
Po dobrém cvičení jsme promýšleli nejlepší způsob, jak najít novou práci. Ukázalo se, že pouze prostřednictvím motivace najdeme správnou práci. Poznali jsme několik povolání prostřednictvím místních obyvatel. Neexistují žádná omezení pro odborníka na akciový trh, nezávislého majitele restaurace nebo dokonce fyzického pracovníka. Na konci večera jsme se těšili na nové, perfektní práce a unavili jsme se do postele.


Nach unserer erholsamen ersten Nacht, wachten wir schon sehr früh in unserer neuen Heimat in den Zelten auf. Wir machten uns erstmal auf den Weg, die neue Heimat besser kennen zu lernen.
Gerade die prunkvollen Seiten gefielen uns sehr: die vielen verschiedenen Sprachen, die hier gesprochen werden; die schönen amerikanischen Tänze und die Lieder. Wir machten uns an die Arbeit, diese Fähigkeiten alle zu schulen. Wir erlernten einen traditionellen Tanz der zwanziger Jahre, sangen die traditionellen Lieder und erlernten die deutschen- und tschechischen Lieder.
Nach einem phänomenalen Mittagessen, bemerkten wir, dass nur Traditionen uns im Leben nicht zum Geld bringen wird. Deshalb, schulten wir uns im Gedächtnistraining und in der Kommunikation, um uns für Vorstellungsgespräche vorzubereiten.
Nach einem guten Training, überlegten wir uns den besten Weg um neue Arbeit zu finden. Es stellte sich heraus, dass nur durch Motivation und wirkliche Taten wir unsere richtige Arbeitsstelle finden können. Wir lernten mehrere Berufe der Bewohner kennen. Über einen Börsenexperten, einen selbstständigen Restaurantbesitzer oder auch einen körperlichen Arbeitenden sind keine Grenzen gesetzt. Am Ende des Abends freuten wir uns über neue, perfekt zu uns passenden Jobs und gingen müde ins Bett.

Den 1 / Tag 1

Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se všichni ocitli dnes odpoledne v gaisthalském tábořišti. A přistáli jsme rovnou do zlatých dvacátých let!
Dámy v krásných šatech s čelenkami ve vlasech, ale i chudí imigranti, kteří připluli spolu s námi z Evropy, nám dělali společnost na dnešní prohlídce tábořiště. Každý získal také povolení k pobytu, díky němuž se stal právoplatným občanem. Byrokratické záležitosti nás trochu zmohly, ale nakonec jsme našli zbytky sil na seznamovací večer. Každý z nás pochází z trošku jiného kousku světa, ale doufáme, že se spolu postupně naučíme žít…


Nach einem Jahr sind wir schon wieder in Gaisthal und direkt in den 20er Jahren! Frauen in schicken Kostümen, aber auch arme Einwanderer, die mit uns aus Europa kamen, begleiteten uns auf dem heutigen Rundgang durch das Lager. Jeder erhielt auch eine Aufenthaltserlaubnis, die ihn / sie zu einem Bürger machte. Bürokratische Angelegenheiten waren anstrengend, aber am Ende fanden wir noch Kraft für einen Kennenlern-Abend. Wir alle kommen aus verschiedenen Ländern, aber wir hoffen, freundlich zusammen zu leben …