O Sojce

KDO JSME

NNO Sojka – spolek mladých působí na poli volnočasových mládežnických aktivit již od roku 1996, kdy byla organizace evidována a registrována Ministerstvem vnitra ČR.

Spolek pořádá pro své členy a veřejnost v průběhu celého kalendářního roku široké spektrum akcí, zejména česko-německého a vzdělávacího charakteru. Sojka nabízí letní a velikonoční tábory, vzdělávací semináře, workshopy a v neposlední řadě neformální česko-německá setkání.

Další činností je také edukace členů rady spolku a táborových vedoucích a zvyšování jejich kompetencí například v oblastech pedagogiky, psychologie, první pomoci či projektového řízení. Pravidelně se konají zasedání za účelem organizačního zajištění chodu spolku, jež jsou doprovázené workshopy, při kterých dochází především k předávání zkušeností mladším členům spolku.

SOJČÍ ČESKO-NĚMECKÁ SPOLUPRÁCE

Úzce spolupracujeme s německou partnerskou organizací MOG – Mit Ohne Grenzen e.V., která je pod záštitou celoněmecké organizace djo – Deutsche Jugend in Europa, díky které se konají letní tábory u bavorské vesničky Gaisthal, a všechny akce probíhají dvojjazyčně.

O to, že na naší akci nebudete rozumět, se bát nemusíte. Zkušení vedoucí a organizátoři jsou řádně jazykově vybavení a všechno je tudíž tlumočeno do obou jazyků.

PODPORUJÍ NÁS

Bez podpory několika institucí bychom ale nemohli pracovat v tak příjemných podmínkách. Naše činnost je pravidelně finančně podporována ze strany: Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

JAK SE STÁT ČLENEM?

Být členem Sojky není nic složitého – stačí ročně zaplatit členský poplatek, který činí 200 Kč, jenž v sobě ukrývá mnoho výhod. Investicí do sojčí kasičky získáte slevy na tábory a dopravné, do vaší schránky přiletí zdarma několikrát ročně členský časopis ZOBÁK DOKOŘÁN, budete zpravováni o aktualitách e-mailovými newslettery, a máte i příležitost podílet se na dění a organizaci spolku aktivně (např. volbou do rady spolku na tzv. členském shromáždění).

A jak na to? Stačí si přečíst práva a povinnosti člena, vyplnit přihlášku a zaplatit zmíněný poplatek.

Nemusíte být však členy, abyste se účastnili jakékoliv akce pořádané naším spolkem.