Kdo Sojku vede?

Kristýna Šimková

předsedkyně, hlavní vedoucí velikonočního tábora OLA, táborová vedoucí, absolventka kurzu Hlavní vedoucí dětského tábora (DDM hl. m. Prahy, MŠMT), absolventka kurzu Základy první pomoci (ČČK), studentka regionálního rozvoje v Brně na MENDELU

SOJKARIÉRA
2005 – 2013 – věrná účastnice na všech letních i velikonočních táborech
2007 – členkou Sojky
2012 – 2014 – přísedící spolku
2014 – poprvé jako táborová vedoucí, od té doby účast na každém táboře
2014 – 2016 – radní spolku
2016 – absolvování kurzu Základy první pomoci (ČČK)
2016 – 2018 – výkonná místopředsedkyně spolku
2017 – absolvování kurzu Hlavní vedoucí dětského tábora (DDM hl. m. Prahy, MŠMT)
2018 – poprvé jako hlavní vedoucí velikonočního tábora OLA
2018 – předsedkyně spolku

CO MI SOJKA DALA?
Sojka je pro mě něco jako druhá maminka. Učí mě spoustě věcem, např. jak pracovat v týmu, jak organizovat akce a tábory a jak správně komunikovat s lidmi. Připravuje mě do života a pomáhá mi se oklepat, pokud se něco nevydaří. Motivuje mě také ke studiu cizího jazyka, díky ní jsem vycestovala do Německa, kde jsem strávila téměř dva roky. A samozřejmě nesmím zapomenout na všechny ty skvělé kamarády, které mi dala!

Hedvika Nová

výkonná místopředsedkyně, radní, dříve přísedící, vedoucí na letních táborech i velikonočních OLA dobrodružství, absolventka kurzu první pomoci ČČK, studentka všeobecného osmiletého gymnázia v Horních Počernicích

SOJKARIÉRA
2016 – radní
2017 – poprvé vedoucí na OLA
2017 – poprvé vedoucí Gaisthal Junior
2018 – výkonná místopředsedkyně
2018 – součást kuchyňského týmu na G1

CO MI SOJKA DALA?
Spoustu nových a pevných přátelství i napříč zeměmi. Sojka mě naučila samostatnosti, zodpovědnosti a obohatila o spoustu zajímavostí a německých slovíček.

Tomáš Matějka

místopředseda spolku, radní, hlavní vedoucí Gaisthal Klasik, vedoucí na všech druzích táborů, které pořádáme, jednou i člen kuchyňského týmu, dříve přísedící, absolvent kurzu hlavního vedoucího MŠMT, student FST ZČU, obor Stavba jaderně energetických zařízení

SOJKARIÉRA
2014 – 2016 – přísedící rady
2016 – radní, místopředseda spolku
2018 – hlavní vedoucí Gaisthal Klasik

CO MI SOJKA DALA?
Překvapila mě tím, jak moc mě bude bavit práce s dětmi. Nabídla mi velký prostor k seberealizaci a dala mi příležitost zlepšit si spoustu soft skills. Dala mi motivaci, abych se vypravil do světa na studia a naučil se trochu lépe německy. Přichystala mi nezapomenutelné zážitky, obdařila mě nespočtem zkušeností a hlavně nezapomenout na všechny ty kamarády a přátele, jimiž mě obdařila, obdařuje, a jak Sojku znám, ještě dost intenzivně obdařovat bude.

Michael Kalina

pokladník spolku, student magisterského studia oboru hotelnictví

SOJKARIÉRA
2003 – První setkání se Sojkou, účastník na táboře Gaisthal Junior
2010 – Přísedící spolku
2012 – Radní spolku
2014 – Pokladník spolku
2016 – Pokladník spolku

CO MI SOJKA DALA?
Sojka mi přinesla nové kamarády na české a německé straně, praktické využití a zdokonalení německého jazyka, neopakovatelné a nezapomenutelné zážitky, spoustu zábavy a nejlepší prázdniny.

Johana Labusová

radní, hlavní vedoucí Gaisthal Junior, táborový vedoucí, absolventka kurzu hlavního vedoucího MŠMT, zdravotnického kurzu ZZA a výcviku vztahové psychoterapie dětí a adolescentů, studentka oboru Sociální práce

SOJKARIÉRA
2013 – poprvé účastnice
2014 – poprvé vedoucí, radní spolku
2016 – šéfredaktorka Zobáku, radní spolku
2017 – poprvé hlavní vedoucí Gaisthal Junior
2018 – radní spolku

CO MI SOJKA DALA?
Kamarády,  Alexandra Marcuse

Veronika Homolová

absolventka kurzu ZZA ČČK a česko-německého gymnázia v Pirně, radní, vedoucí (Klasik i Junior), zdravotnice, studentka FSV UK, obor Mezinárodní teritoriální studia, průvodkyně po Praze a Šumavě v německém jazyce

SOJKARIÉRA
2011 – členka Sojky
2011 – 2014 – účastnice na táboře
2014 – 2016 – přísedící
2015 – 2018 – vedoucí na Junioru i Klasiku
2018 – radní, zdravotnice

CO MI SOJKA DALA?
Lásku k němčině a kontakt se zajímavými a inspirativními lidmi.

Patrik Růžička

vedoucí OLA a Gaisthal Junior, radní, student ZČU FST, obor Stavba energetických strojů a zařízení, nyní na TU Darmstadt (Erasmus+)

SOJKARIÉRA
2016 – člen spolku, účast na semináři JAPA
2017 – účast na semináři JAPA
2018 – vedoucí na táborech, radní

CO MI SOJKA DALA?
Zlepšila mi schopnost komunikace a to jak ve svém rodném, tak i v německém jazyce. Dodala mi odvahu studovat v zahraničí a kamarády, s kterými mám zážitky na celý život.

Karolina Helemiková

radní, vedoucí na Gaisthalu Junior

SOJKARIÉRA
2009-2017 účastnice letních táborů a OLA
2010 členka Sojky
2018 vedoucí Gaisthalu Junior
2018 členka rady

CO MI SOJKA DALA?
Díky Sojce jsem získala spoustu kamarádů z různých koutů ČR a Německa. Je pro mě místem, kde se mají všichni rádi, místem tolerance. Sojka je organizace, která mi připomíná, jak důležitá je naše budoucnost. Kvůli ní mám pocit, že se podílím na něčem větším, na něčem, co dělá svět hezčím.

Veronika Vohníková

radní, organizátorka PIKOMATU (MFF UK), řidička, studentka, studentka PORGu, certifikát CAE

SOJKARIÉRA
2014 – 2017 účastník, poslední tábor OLA 2017
2018 málem vedoucí G2

CO MI SOJKA DALA?
Nejlepší kamarády, schopnost se domluvit německy, sebevědomí ve smyslu nebát se zeptat a oslovit lidi, co neznám tak dobře.