Kdo Sojku vede?

Martina Machová
předsedkyně, hlavní vedoucí velikonočního tábora, táborová vedoucí, absolventka kurzu pro hlavní vedoucí (ČČK), absolventka kurzu Zdravotníka zotavovacích akcí (ČČK), studentka sociální práce a práva v Praze
SOJKARIÉRA

2011 – první setkání se Sojkou, první vedoucování na táboře Gaisthal Klasik, od té doby účast na letních táborech obou etap
2013 – členem Sojky
2014 – absolvování kurzu ČČK pro hlavní vedoucí
2014 – 2017 – hlavní vedoucí velikonočního tábora
2014 – radní spolku
2016 – absolvování kurzu ČČK Zdravotník zotavovacích akcí
2016 – předsedkyně spolku

CO MI SOJKA DALA?

Sojka mi dala ty nejlepší přátele na české i německé straně, dala mi možnost uvěřit neuvěřitelnému a prožít neopakovatelné. Sojka mě naplnila zkušenostmi a vybudovala ve mně motivaci k učení německého jazyka. Sojka mě připravuje do života

 

Kristýna Šimková
výkonná místopředsedkyně, radní, táborová vedoucí, absolventka kurzu Základy první pomoci (ČČK), studentka sociální pedagogiky a volného času na MU v Brně

 

SOJKARIÉRA

2005 – 2013 – věrná účastnice na všech letních i velikonočních táborech
2007 – členem Sojky
2012 – přísedící spolku
2014 – poprvé jako táborová vedoucí na velikonočním táboře, od té doby také účast na letních táborech
2014 – radní spolku
2016 – absolvování kurzu ČČK Základy první pomoci
2016 – výkonná místopředsedkyně spolku

CO MI SOJKA DALA?

Sojka mě připravila a stále připravuje do života. Učí mě, jak pracovat v týmu, jak organizovat akce a tábory a jak správně komunikovat s lidmi. Motivuje mě ke studiu němčiny a práci s dětmi. A samozřejmě jsem se díky ní seznámila s nejlepšími lidmi na světě, na které se mohu vždy spolehnout.

Tomáš Matějka
místopředseda, radní, táborový vedoucí, student stavby energetických strojů a zařízení v Plzni

SOJKARIÉRA

2014 – zverbován Aničkou Kušičkovou a od té doby se Sojkou jezdím, kam můžu
2014 – přísedící rady spolku, vedoucí na letních i velikonočních táborech
2016 – radní, místopředseda spolku

CO MI SOJKA DALA?

– překvapila mě tím, jak moc mě bude bavit práce s dětmi
– nabídla mi velký prostor k seberealizaci
– dala mi motivaci, abych se vypravil do světa na studia a naučil se trochu lépe německy
– přichystala mi nezapomenutelné zážitky, obdařila mě nespočtem zkušeností
– a hlavně nezapomenout na všechny ty kamarády a přátele, jimiž mě obdařila, obdařuje, a jak Sojku znám, ještě dost intenzivně obdařovat bude

Michael Kalina
pokladník spolku, student magisterského studia oboru hotelnictví

SOJKARIÉRA

2003 – První setkání se Sojkou, účastník na táboře Gaisthal Junior
2010 – Přísedící spolku
2012 – Radní spolku
2014 – Pokladník spolku
2016 – Pokladník spolku

CO MI SOJKA DALA?

– Sojka mi přinesla nové kamarády na české a německé straně.
– praktické využití a zdokonalení německého jazyka
– neopakovatelné a nezapomenutelné zážitky a spoustu zábavy
– nejlepší prázdniny

Johana Labusová
radní, studentka sociální práce a speciální pedagogiky v Praze a nadšená táborová vedoucí

SOJKARIÉRA

2013 – první účast na táboře – láska od prvního okamžiku, od té doby jezdím na každou akci, co Sojka pořádá
2014 – vedoucí na Gaisthalu Junior
2014 – radní spolku
2016 – radní spolku
2017 – hlavní vedoucí Gaisthalu Junior

CO MI SOJKA DALA?

– nejlepší českoněmecký kamarády
– obrovskou motivaci a lásku k němčině
– zkušenosti, co se týče práce s dětmi
– vytříbení chuťových buněk v gaisthalské kuchyni

Anna – Marie Vinšová
radní, táborová vedoucí, studentka španělského gymnázia v Plzni, absolvetka kurzu Základy první pomoci (ČČK). Žila 8 let v Německu.

SOJKARIÉRA

2008 – 2014 – účastnice všech letních taborů, některých velikonočních
2009 – člen Sojky
2015 – vedoucí Gaishalu Junior
2016 – absolvování kurzu Základy první pomoci (ČČK)
2016 – vedoucí Gaisthalu Klasik
2016 – radní spolku

CO MI SOJKA DALA?

Sojka mi toho dala opravdu spoustu.

Několik výborných kamarádů, zkušenosti do života, chuť pracovat s dětmi, schopnost organizování akcí. Učí mě, jak realizovat ty nejlepší tábory pod sluncem.

Hedvika Nová
radní, táborová vedoucí, absolventka kurzu Základní první pomoci ČČK, studentka osmiletého všeobecného gymnázia Chodovická v Praze

SOJKARIÉRA

2012 – poprvé účast na velikonočním táboře OLA, průběhu let věrná účastnice táborů G1 i OLA
2013 – členka Sojky (do dneška)
2014 – přísedící spolku
2016 – úspěšné absolvování kurzu ČČK Základy první pomoci
2016 – radní spolku

CO MI SOJKA DALA?

Píšou to vždycky všichni (takže to bude asi pravda) – Sojka mi dala spoustu kvalitních a úžasných přátel. Mnoho německých slovíček, chuť a motivaci pracovat s dětmi, pracovat na sobě a starat se nejen o sebe, ale i druhé. Díky Sojce jsem zažila neopakovatelné momenty a nepopsatelné Gaisthalské nebe plné hvězd.

Julie Poslední
radní, táborová vedoucí, studentka gymnázia v Ústí nad Labem, absolventka kurzu ČČK – zdravotník zotavovacích akcí

SOJKARIÉRA

2013 – první setkání se Sojkou na letním táboře Gaisthal Klasik a od té doby účast na všech táborech
2014 – členem Sojky
2015 – poprvé jako táborová vedoucí na letním táboře Gaisthal Junior
2016 – absolvování kurzu ČČK – zdravotník zotavovacích akcí
2016 – radní spolku

CO MI SOJKA DALA?

Sojka mě naučila, jak správně pracovat v týmu, a jak pracovat s dětmi. Dala mi motivaci k učení němčiny a samozřejmě taky skvělé kamarády.

Jan Tománek
radní, táborový vedoucí, student FPH na Vysoké škole ekonomické v Praze, absolvent kurzu ZZA od ČČK, bývalý mluvčí Česko-německého fóra mládeže a člen Rady Česko-německého diskusního fóra

SOJKARIÉRA

2008 – účast na prvním táboře, zápis do spolku
od roku 2011 – táborový vedoucí
od roku 2012 – radní spolku

CO MI SOJKA DALA?

Díky Sojce jsem poznal spoustu nových přátel, bavorskou kuchyni a malebný gaisthálský kraj. Sojka mě jako dnes již bývalého francouzštináře přitáhla k němčině a česko-německé spolupráci.