Kdo Sojku vede?

Kristýna Šimková

předsedkyně, radní, dříve přísedící, hlavní vedoucí Velikonočního tábora OLA, táborová vedoucí, zdravotnice, absolventka kurzu Hlavní vedoucí dětského tábora (DDM hl. m. Prahy, MŠMT), absolventka kurzu Zdravotník zotavovacích akcí a Základy první pomoci (ČČK), studentka regionálního rozvoje v Brně na MENDELU

SOJKARIÉRA
2005 – 2013 – věrná účastnice na všech letních i velikonočních táborech
2007 – členka Sojky
2012 – 2014 – přísedící spolku
2014 – poprvé jako táborová vedoucí
2014 – 2016 – radní spolku
2016 – absolvování kurzu Základy první pomoci (ČČK)
2016 – 2018 – výkonná místopředsedkyně spolku
2017 – absolvování kurzu Hlavní vedoucí dětského tábora (DDM hl. m. Prahy, MŠMT)
2019 – absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí (ČČK)
2019 – zdravotnice na táboře Gaisthal Klasik
2018 – 2020 – hlavní vedoucí Velikonočního tábora OLA
2018 – 2020 – předsedkyně spolku

CO MI SOJKA DALA?
Sojka je pro mě něco jako druhá maminka. Učí mě spoustě věcem, například jak pracovat v týmu, jak organizovat akce a tábory a jak správně komunikovat s lidmi. Připravuje mě do života a pomáhá mi se oklepat, pokud se něco nevydaří. Motivuje mě také ke studiu cizího jazyka, díky ní jsem vycestovala do Německa, kde jsem strávila téměř dva roky. A samozřejmě nesmím zapomenout na všechny ty skvělé kamarády a zážitky! <3

Hedvika Nová

výkonná místopředsedkyně, radní, dříve přísedící, vedoucí na letních táborech i velikonočních táborech OLA, absolventka kurzu Základy první pomoci (ČČK), studentka Andragogiky a personálního řízení na FF UK

SOJKARIÉRA
2014 – 2016 – přísedící spolku
2016 – radní
2016 – absolvování kurzu Základy první pomoci od ČČK
2017 – poprvé vedoucí na velikonočním táboře OLA
2017 – poprvé vedoucí na Gaisthal Junior
2018 – výkonná místopředsedkyně spolku
2019 – zástupce hlavního vedoucího na Gaisthalu Klasik
2019 – výkonná místopředsedkyně spolku

CO MI SOJKA DALA?
Nejlepší kamarády, neopakovatelné zážitky, nespočet možností seberealizace, zdarma hodiny pokročilé konverzace v německém jazyce.

Patrik Růžička

místopředseda, radní, vedoucí na velikonočních i letních táborech, student ZČU FST – obor Stavba energetických strojů a zařízení

SOJKARIÉRA
2016 – člen spolku, účast na semináři JAPA
2017 – účast na semináři JAPA
2018 – vedoucí na velikonočním táboře OLA
2018 – vedoucí na letním táboře Gasthal Junior, radní
2019 – vedoucí na velikonočním táboře OLA
2019 – vedoucí na Gasthal Klasik i Junior, radní
2019 – zástupce hlavního vedoucího na Gaisthalu Junior

CO MI SOJKA DALA?
Zlepšila mi schopnost komunikace a to jak ve svém rodném, tak i v německém jazyce. Dodala mi odvahu studovat v zahraničí a kamarády, s kterými mám zážitky na celý život a ještě budu mít…

Michael Kalina

pokladník spolku, radní, absolvent kurzu Základy první pomoci (ČČK), student magisterského studia oboru hotelnictví

SOJKARIÉRA
2003 – první setkání se Sojkou, účastník na táboře Gaisthal Junior
2010 – přísedící spolku
2012 – radní spolku
2014 – pokladník spolku
2016 – pokladník spolku
2018 – pokladník spolku

CO MI SOJKA DALA?
Sojka mi přinesla nové kamarády na české a německé straně, praktické využití a zdokonalení německého jazyka, neopakovatelné a nezapomenutelné zážitky, spoustu zábavy a nejlepší prázdniny.

Johana Labusová

radní, hlavní vedoucí Gaisthalu Junior, táborová vedoucí, absolventka kurzu Hlavní vedoucí dětského tábora (DDM hl. m. Prahy, MŠMT), kurzu Zdravotník zotavovacích akcí (ČČK) a výcviku vztahové psychoterapie dětí a adolescentů, studentka oboru Sociální práce

SOJKARIÉRA
2013 – poprvé účastnice
2014 – poprvé vedoucí, radní spolku
2016 – 2019 – šéfredaktorka Zobáku, radní spolku
2017 – 2019 – hlavní vedoucí Gaisthal Junior
2018 – radní spolku
2019 – radní spolku

CO MI SOJKA DALA?
Vybraný hudební a gastronomický vkus.

Veronika Homolová

radní, absolventka kurzu Zdravotník zotavovacích akcí (ČČK) a česko-německého gymnázia v Pirně, vedoucí na letních táborech, zdravotnice, studentka FSV UK, obor Německá a středoevropská studia, průvodkyně po Praze a Šumavě v německém jazyce

SOJKARIÉRA
2011 – členka Sojky
2011 – 2014 – účastnice na táboře
2014 – 2016 – přísedící
2015 – 2018 – vedoucí na Junioru i Klasiku
2018 – radní, zdravotnice

CO MI SOJKA DALA?
Lásku k němčině a kontakt se zajímavými a inspirativními lidmi.

Nicolas A. Artweger 

radní, student soukromého gymnázia v Praze 

SOJKARIÉRA
2011 – poprvé účastník na letním táboře Junior
2011 – 2015 – účastník letního táboru Junior
2016 – 2018 – účastník letního táboru Klasik
2019 – účast na semináři JAPA
2019 – člen Sojky
2019 – radní

CO MI SOJKA DALA?
Hodně kamarádů, zážitků a zábavy. 

Karolina Helemiková

radní, studentka posledního ročníku GJP Mělník, organizátorka vzdělávacího semináře JAPA, šéfredaktorka časopisu Zobák, vedoucí na Gaisthalu Klasik i Junior, absolventka kurzu Zdravotník zotavovacích akcí (ČČK)

SOJKARIÉRA
2009 – 2017 – účastnice letních táborů a OLA
2010 – členka Sojky
2018 – poprvé jako táborová vedoucí
2018 a 2019 – organizátorka vzdělávacího semináře JAPA
2018 – 2020 – radní
2019 – 2020 – šéfredaktorka Zobáku

CO MI SOJKA DALA?
Díky Sojce jsem získala spoustu kamarádů z různých koutů ČR a Německa. Je pro mě místem, kde se mají všichni rádi, místem tolerance. Sojka je organizace, která mi připomíná, jak důležitá je naše budoucnost. Kvůli ní mám pocit, že se podílím na něčem větším, na něčem, co dělá svět hezčí.

Vojtěch Andrle

radní, student osmiletého gymnázia v Brně

SOJKARIÉRA
2015 – 2019 – účastník na táborech Gaisthal Klasik a Junior i na dalších akcích Sojky
2019 – radní

CO MI SOJKA DALA?
Nové kamarády a nezapomenutelné zážitky.