Česko-německý víkendový seminář JAPA

JAPA je víkendový vzdělávací seminář konaný střídavě jeden rok v Čechách, druhý rok v Německu na podzim. Je určen pro všechny, kterým už bylo 15 let, chtěli by se dál vzdělávat, mají zájem pracovat se Sojkou více anebo by se v budoucnu rádi stali vedoucími.

Mezi témata minulých let patřily: seminář rétoriky a komunikace, seminář divadla a vystupování před lidmi a návod správného vedoucího.