Jaká byla Japa 2019?

Naprosto skvělá! V pátek 11.10. Jsme se všichni potkali na zámečku Trhanov a spolu jsme odstartovali tento víkendový seminář, který byl letos skrz na skrz prostoupen tématem „překonávání tabu a předsudků a přeshraniční dialog”.

Během víkendu jsme si vyzkoušeli několik aktivit, které toto téma reflektovaly – pracovali jsme s falešnými účtenkami a měli jsme odhadnout člověka, jenž by si takto nakoupil, dále jsme se například snažili odhadnout pocity a situace lidí na obrázcích…

Hodně jsme během víkendu také diskutovali. Většinou v menších česko-německých skupinkách. Každý zastával nějakou roli, např. optimista, skeptik, emocionální člověk, neutrální postoj – a měli jsme přispívat do diskuze podle své vylosované role. Nakonec jsme každé téma probrali všichni společně, aby se mohl každý vyjádřit a aktivitu, případně výstupy jednotlivých skupin, okomentovat.

Protože Japa má být ale hlavně jakési „školení” pro budoucí vedoucí, část programu se věnovala i hrám připraveným ze strany starších účastníků. Prošli jsme si také naše zlatá pravidla (a ostatní táborová pravidla) a na scénkách si názorně ukázali, co, kdy a jak (ne)dělat.

Na konci víkendu proběhlo zhodnocení a zpětná vazba celého semináře. V Neděli odpoledne jsme se pak plni nových poznatků a zážitků rozlétli zpátky ku domovům.

Tímto bychom chtěli také moc poděkovat Česko-německému fondu budoucnosti, díky kterému jsme mohli celý projekt zrealizovat.

PS: Fond budoucnosti bude i letos tradičně financovat velikonoční tábor OLA, takže se máte rozhodně na co těšit! A kdy že? No přece 4. – 11. 4. 2020! My už se moc moc těšíme, a vy? <3

Gaisthalské jubileum – 30 let tábořiště

I když nám počasí moc nepřálo, v sobotu 5. 10. jsme se sešli s našimi německými kamarády v tábořišti Gaisthal, kde se každoročně konají letní tábory, abychom společně i s pamětníky a dalšími významnými osobami z německé strany oslavili výročí 30 let od založení tábořiště.

Dopoledne jsme věnovali přípravám – uklízeli jsme celé tábořiště, dekorovali stoly, chystali vnitřní výstavu, pekli koláče… Lehce po 15 hodině se sešli všichni hosté a program započal. Nejprve proběhlo několik slavnostních projevů (mezi nimi i projev našeho Krakonoše a spoluzakladatele Sojky – Poldíka Černého), a dále se pokračovalo ve vzpomínkových projevech. K tomu jsme všichni přikusovali koláče, zahřívali se čajem a dojímali se nesčetnými historkami ze začátků dlouhé gaisthalské historie. Večeře byla formou slavnostního rautu a po jídle měl projev Bernd Posselt.

Nejdojemnější část večera ale přišla se vztyčením slavnostní výroční “májky”, která symbolizuje přátelství všech spolků, česko-německou přeshraniční spolupráci a gaisthalskou tradici.